دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

مناظره، نقد و نظریه

آغاز هفته پژوهش و فناوری با شعار مهار تورم از ۱۹ آذر

آغاز هفته پژوهش و فناوری با شعار مهار تورم از ۱۹ آذر

هفته پژوهش و فناوری با شعار «پژوهش و فناوری پیشران رشد تولید و مهار تورم» از ۱۹ آذر آغاز می‌شود.
خشت و آینه (2)؛

طرح توسعه شهری چیست؟

طرح‌های توسعه شهری در هر شكل و قالبی که باشند، رشد و شكوفايی آينده شهر را بر مبنای موازين فنی، شهرسازی، بهداشتی و زيست محيطی و اصول شناخته شده پايداری، توازن، تناسب، هماهنگی و همسانی اجزا و اركان تضمين می‌کنند.
کالبد تاریخی شهرها به ما چه می‌گویند؟
خشت و آینه (1)؛

کالبد تاریخی شهرها به ما چه می‌گویند؟

نحوه‌ همزیستی طبقات، اقشار و گروه‌های مختلف جامعه در هر شهر، در چگونگی شکل‌گیری فضای کالبدی محله‌های مسکونی و روابط درونی بین عناصر هر یک و ارتباط هر کدام با سایر فضاهای شهری منعکس می‌شود.
راهکارهای مدیریت ارز و تورم در اقتصاد ایران

راهکارهای مدیریت ارز و تورم در اقتصاد ایران

راهکارهای مدیریت ارز و تورم در اقتصاد ایران روز چهارشنبه، 10 آبان، 1402 توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در شهر تهران استان تهران برگزار می‌شود.
موضوعات داغ
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر