دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

فبک

دانیل دنت و کامپیوتر!
فلسفه برای کودک ۱۱؛

دانیل دنت و کامپیوتر!

دنت می‌گوید که «ذهن» کامپیوتر از برنامه‌ها و فرآیندهای آن تشکیل شده است، نه افکار و احساسات مانند انسان.
برتراند راسل و درک دنیای اطراف
فلسفه برای کودک ۱۰؛

برتراند راسل و درک دنیای اطراف

درک دنیای اطراف کمک می‌کند در زندگی مسیر درست را انتخاب کنیم، همانطور که نقشه کمک می‌کند راه خود در یک محل جدید پیدا کنیم.
ژان پل سارتر و دروغ‌گویی
فلسفه برای کودک 9؛

ژان پل سارتر و دروغ‌گویی

آیا می‌توانیم به خودمان هم دروغ بگوییم؟ گفتن حقیقت، حتی اگر گاهی سخت باشد، راه‌وروش بهتری برای زندگی است.
امانوئل کانت و دانستن
فلسفه برای کودک 8؛

امانوئل کانت و دانستن

کانت می‌گفت ما باید مانند کارآگاهان قبل از اینکه چیزی را باور کنیم، آنچه را که به ما می‌گویند بررسی ‌کنیم و به آن فکر‌ کنیم.
سیمون دوبووار و پذیرش اندوه
فلسفه برای کودک 7؛

سیمون دوبووار و پذیرش اندوه

سیمون دوبووار بانوی باهوشی بود که از چیزهای گوناگونی از جمله غم و اندوه نوشته است.
مارتین هایدگر و فناوری
فلسفه برای کودک ۶؛

مارتین هایدگر و فناوری

گاهی اوقات شرایط می‌تواند به سمت‌وسویی برود که مردم فکر کنند که برای هر کاری در زندگی خود به فناوری نیاز دارند، مانند استفاده همیشگی از تلفن و کامپیوتر.
امانوئل کانت و راستگویی
فلسفه برای کودک 5؛

امانوئل کانت و راستگویی

دروغ فقط به معنای گفتن چیزی نادرست نیست، بلکه به معنای فریب دادن کسی است.
مارکوس آئورلیوس و غم
فلسفه برای کودک 4؛

مارکوس آئورلیوس و غم

غم و ناراحتی زمانی در شما به وجود می‌آید که در مورد چیزی احساس رنجش، آزردگی یا ناامیدی ‌کنید.
فبک
فلسفه برای کودک؛

فبک

با داستان‌های کوتاه فلسفه بیاموزیم ...
کنفوسیوس و تلاش
فلسفه برای کودک ۳؛

کنفوسیوس و تلاش

یکی از چیزهایی که کنفوسیوس در مورد آن صحبت کرد، این بود: تا آنجا که می‌توانید تلاش کنید و برای تلاش خود پاداش بگیرید.
۱۲
نظر شما
این تصویر مربوط به چیست؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر