دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویژه های

هرمزگان

بیشتر
حرکت-دانشگاه-آزاد-بر-محور-کارآفرینی-است
رئیس دانشگاه آزاد هرمزگان:

حرکت دانشگاه آزاد بر محور کارآفرینی است

محمدحسین رنجبر گفت: نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی حرکت بر محور کارآفرینی است و باید در تربیت نیروی کاردان و کارآمد تلاش وافر شود.
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری بیشتر