دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویژه های

خراسان شمالی

بیشتر
برندسازی-برای-کسب‌وکار‌ها-ضرورتی-اجتناب‌ناپذیر-است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد:

برندسازی برای کسب‌وکار‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

امیر رحیم‌پور گفت: استراتژی برند برای کسب‌وکار‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا در دنیای رقابتی امروز دیگر نمی‌توان به راحتی متمایز و دیده شد.

تحلیل «ببلیومتری» در حوزه «فین‌تک» با استفاده از درون‌یابی «ببلیومتریکس»

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با تحلیل «ببلیومتری» در حوزه «فین‌تک» عنوان کرد: برای این منظور از برنامه «بیبلیوشاینی» یک برنامه وب مبتنی بر زبان R و شامل درون‌یابی «ببلیومتریکس» استفاده شد.
نشریه‌-تقریب-مذاهب-برای-بیان-دیدگاه‌های-شیعه-و-سنی-راه‌اندازی-شود
در نشست عالمان اهل سنت با دانشگاهیان مطرح شد؛

نشریه‌ تقریب مذاهب برای بیان دیدگاه‌های شیعه و سنی راه‌اندازی شود

فرماندار شهر مرزی رازوجرگلان گفت: اکنون که دفتر تقریب مذاهب در دانشگاه آزاد فعال شده است، نشریه‌ای با همین مضمون برای بیان دیدگاه‌های اهل تسنن و تشیع راه‌اندازی شود.