دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویژه های

مرکزی

بیشتر
فعالیت-۳۵-مرکز-رشد-و-۱۲-سرای-نوآوری-در-منطقه-۲-زیست‌بوم-فناوری-مراکز-رشد-کد-نوآفرین-بگیرند
در وبینار هماهنگی 3 استان مطرح شد؛

فعالیت ۳۵ مرکز رشد و ۱۲ سرای نوآوری در منطقه ۲ زیست‌بوم فناوری/ مراکز رشد کد نوآفرین بگیرند

مسئولان در وبینار هماهنگی منطقه ۲ زیست‌بوم فناوری دانشگاه آزاد با اعلام فعالیت ۳۵ مرکز رشد و ۱۲ سرای نوآوری در این منطقه تأکید کردند که مراکز رشد برای ادامه فعالیت باید کد نوآفرین دریافت کنند.
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری بیشتر