دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

اثر عملیات وعده صادق بر سرمایه اجتماعی حاکمیت

اثر عملیات وعده صادق بر سرمایه اجتماعی حاکمیت
این گزارش، نشان می‌دهد چطور می‌توان با تصمیمات راهبردی و اجرای هوشمندانه آن، در عین اعلام اقتدار به دشمنان خارجی، مردم و جامعه داخلی را با خود همراه ساخت.
کد خبر : 920132

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، شناسایی و اشراف بر رخداد‌هایی که سبب بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت شده، برای افزایش امید اجتماعی و مدل سازی تکرار رفتار مشابه حاکمیت، می‌تواند عبرت آموز باشد.  

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اثر عملیات وعده صادق بر سرمایه اجتماعی حاکمیت» بیان می‌کند که کنشگری حاکمیت در ساحت‌های گوناگون راهبردی، تقنینی، نظارتی و عملیاتی نیازمند توجه دقیق به برساخت اجتماعی و پیامدهای آن رفتار است که این مهم از طریق ارزشیابی رفتارهای پیشین حاکمیت قابل دستیابی است. 

اثر عملیات وعده صادق بر سرمایه اجتماعی حاکمیت

اثر عملیات وعده صادق بر سرمایه اجتماعی حاکمیت

در این گزارش آمده است که در سال‌های گذشته سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه رخدادهای گوناگون، دستخوش تغییرات مثبت و منفی شده‌است. شناسایی و اشراف بر رخدادهایی که سبب بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت شده‌، برای افزایش امید اجتماعی و مدل‌سازی تکرار رفتار مشابه حاکمیت، می‌تواند عبرت‌آموز باشد.

اثر عملیات وعده صادق بر سرمایه اجتماعی حاکمیت

این گزارش مطرح می‌کند که عملیات «وعده صادق» از جمله تصمیمات مهم و تاریخی است که سبب افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت در ابعاد مختلف شد. این گزارش در ادامه سلسله‌گزارش‌های پایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، نشان‌می‌دهد چطور می‌توان با تصمیمات راهبردی و اجرای هوشمندانه آن، در‌عین اعلام اقتدار به دشمنان خارجی، مردم و جامعه داخلی را با خود همراه ساخت. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته