دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
21 خرداد 1403 - 12:00

گذرهای پرنور ایستگاه‌های فضایی از آسمان ایران- دهه سوم خرداد

گذرهای پرنور ایستگاه‌های فضایی از آسمان ایران- دهه سوم خرداد
گذرهای پرنور ایستگاه‌های فضایی را از آسمان شهرهای مختلف کشور در دهه سوم خرداد تماشا کنید.
کد خبر : 916157

خبرگزاری علم و فناوری آنا، مریم فخیمی؛‌ مدار زمین میزبان ایستگاه فضایی بین‌المللی و ایستگاه فضایی تیانگونگ چین است. این ایستگاه‌ها به نوعی آزمایشگاهی در مدار زمین و سکونتگاه موقت بشرند. این دو جرم دست‌ساخت بشر را گاهی می‌توان با چشم غیرمسلح (بدون نیاز به تلسکوپ و سایر ابزار رصدی) به مدت چند دقیقه در آسمان مشاهده کرد.

«ایستگاه فضایی بین‌المللی» ایستگاهی فضایی است که با مشارکت بیش از ۱۵ کشور ساخته شده و محل زندگی فضانوردان و میزبان یک آزمایشگاه علمی است. این ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری از سطح زمین در حرکت است؛ سرعت ایستگاه فضایی بین‌المللی در مدار معادل ۲۷٬۷۰۰ کیلومتر بر ساعت است که به این ترتیب روزی ۱۵ بار به دور سیاره زمین گردش می‌کند. ایستگاه فضایی بین‌المللی در مداری نزدیک به دایره و با اوج و حضیض (۴۲۵ و ۳۶۰ کیلومتر) و زاویه ۵۶ درجه از استوای زمین گردش می‌کند.

ایستگاه فضایی مدولار بزرگ چین یا ایستگاه فضایی تیانگونگ (CSS) نیز ایستگاهی فضایی است که در مدار نزدیک زمین بین ۳۴۰ تا ۴۵۰ کیلومتری سطح زمین قرار دارد. ایستگاه فضایی چین تقریباً یک‌پنجم ایستگاه فضایی بین‌المللی است.

در ادامه گذرهای پرنور ایستگاه فضایی بین‌المللی و ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از آسمان شهرهای مختلف ایران را خواهید دید. پس آلارم گوشی خود را تنظیم کنید و از تماشای این گذرها لذت ببرید.

***

اراک
28 خرداد ساعت 20:10 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:15 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:26 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:30 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.8رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
اصفهان
30 خرداد ساعت 19:47 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 19:52 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:26 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق غرب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:30 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.5 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.

اردبیل
26 خرداد ساعت 20:35 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:40 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
ارومیه
25 خرداد ساعت 21:31 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 21:39 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.3 رسیده و ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:26 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:30 به بیشترین درخشش با قدر منفی 2.5 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
اهواز
25 خرداد ساعت 21:11 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 21:16 با بیشترین درخشش با قدر منفی 1.9 رسیده و ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:26 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:29 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.7 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
ایلام
27 خرداد ساعت 21:10 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 21:16 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.3 رسیده و ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:26 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:29 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.6 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
بابل
26 خرداد ساعت 20:35 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:40 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 3:40 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌ وارد آسمان شده، ساعت 3:43 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.2 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان در نزدیکی سیاره مشتری ناپدید می‌شود.
بجنورد
24 خرداد ساعت 21 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 21:05 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.3 رسیده و ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:40 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 3:44 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.7رسیده و دقایقی بعد در نزدیکی سیاره مشتری در ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
بندرعباس
30 خرداد ساعت 3:40 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 3:44 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.5 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌ ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 19:49 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌ شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 19:54 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
بوشهر
29 خرداد ساعت 4:27 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:30 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.2 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
29 خرداد ساعت 20:47 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:52 با بیشترین درخشش با قدر منفی 1.9 رسیده و ناپدید می‌شود.
بیرجند
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 3:45 به بیشترین درخشش با قدر منفی 2.9 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌ ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
26 خرداد ساعت 20:15 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌ غرب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:20 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.3 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
تبریز
25 خرداد ساعت 21:34 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 21:39 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:29 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:32 به بیشترین درخشش با قدر منفی 2.7 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
تهران
26 خرداد ساعت 20:35 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:40 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:40 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب وارد آسمان شده، ساعت 3:43 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.2رسیده و دقایقی بعد در نزدیکی سیاره مشتری در ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
خرم‌آباد

27 خرداد ساعت 21:11 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 21:16 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.3 رسیده و ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:29 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:32 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.8 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
رشت
26 خرداد ساعت 20:34 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:40 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
زاهدان
28 خرداد ساعت 20:14 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:18 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2 رسیده و ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 3:45 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.8 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌ ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
زنجان
28 خرداد ساعت 20:10 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:15 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
ساری
26 خرداد ساعت 20:35 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:40 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب وارد آسمان شده، ساعت 3:45 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.3رسیده و دقایقی بعد در نزدیکی سیاره مشتری در ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
سمنان
26 خرداد ساعت 20:35 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:40 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب وارد آسمان شده، ساعت 3:45 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.5رسیده و دقایقی بعد در نزدیکی سیاره مشتری در ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
سنندج
28 خرداد ساعت 20:10 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:15 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:29 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:32 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.4 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
شهرکرد
30 خرداد ساعت 19:47 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌ غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 19:52 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:28 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق غرب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:32 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.4 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
شیراز
29 خرداد ساعت 4:28 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:35 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.5 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 19:47 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌ غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 19:53 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
قم
28 خرداد ساعت 20:11 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:16 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌ وارد آسمان شده، ساعت 3:45 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.3 رسیده و دقایقی بعد در نزدیکی شمال‌ ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
قزوین
28 خرداد ساعت 20:11 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:16 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌ وارد آسمان شده، ساعت 3:43 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.1 رسیده و دقایقی بعد در نزدیکی ‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
کرمان
28 خرداد ساعت 20:12 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:18 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2 رسیده و ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب‌ وارد آسمان شده، ساعت 3:44 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.1 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
کرمانشاه
27 خرداد ساعت 21:11 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 21:16 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:29 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:32 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.6 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
گرگان
26 خرداد ساعت 20:35 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:40 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب وارد آسمان شده، ساعت 3:45 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.4رسیده و دقایقی بعد نزدیکی سیاره مشتری در حوالی شرق آسمان ناپدید می‌شود.
مشهد
26 خرداد ساعت 20:37 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:42 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 2:55 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌ وارد آسمان شده، ساعت 2:58 به بیشترین درخشش با قدر منفی 1.5 رسیده و دقایقی بعد در حوالی سیاره مشتری در نزدیکی شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
همدان

28 خرداد ساعت 20:10 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:15 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
31 خرداد ساعت 4:29 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:32 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.7 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
یاسوج
29 خرداد ساعت 4:28 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب-جنوب‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 4:32 به بیشترین درخشش با قدر منفی 3.1 رسیده و دقایقی بعد در شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 19:47 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌ غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 19:53 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد ناپدید می‌شود.
یزد
28 خرداد ساعت 20:12 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین از افق‌غرب-شمال‌غرب وارد آسمان شده، ساعت 20:17 با بیشترین درخشش با قدر منفی 2.1 رسیده و ناپدید می‌شود.
30 خرداد ساعت 3:42 ایستگاه فضایی بین‌المللی از‌ افق جنوب وارد آسمان شده، ساعت 3:44 به بیشترین درخشش با قدر منفی 2.2 رسیده و دقایقی بعد در حوالی شمال‌‌شرق آسمان ناپدید می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته