دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

وضعیت هوا

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۸۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۸۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۸۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۷۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۶۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۵۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۴۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۴۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۳۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۱۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۱۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد این در حالی است که میزان ذرات معلق کم‌تر از 2.5 میکرون به مقداری افزایش یافته که هوا را در آستانه ورود به وضعیت ناسالم قرار داده است.
کد خبر: ۲۱۰۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۰۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۰۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۰۹۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۰۸۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۰۸۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۰۷۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۰۷۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۰۶۷۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

پرطرفدار