دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

وضعیت هوا

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد، این در حالی است که میزان ذرات معلق کم‌تر از 2.5 میکرون به مقداری افزایش یافته که هوا را در آستانه ورود به وضعیت ناسالم قرار داده است.
کد خبر: ۲۷۴۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۴۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد، این در حالی است که میزان ذرات معلق کم‌تر از 2.5 میکرون به مقداری افزایش یافته که هوا را در آستانه ورود به وضعیت ناسالم قرار داده است.
کد خبر: ۲۷۴۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت پاک قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۲۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۲۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت پاک قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۲۰۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۱۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۱۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۱۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۰۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۰۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۷۰۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

هوای تهران امروز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.
کد خبر: ۲۶۹۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

شاخص کیفیت هوای تهران، نسبت به 24 ساعت گذشته در وضعیت سالم قرار دارد اما این در حالی است که شاخص بر خط هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۶۹۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۶۹۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۲۶۹۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۶۷۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۶۶۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۶۶۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۶۵۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

پرطرفدار