دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

وضعیت هوا

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۳۳۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۳۲۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۳۰۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز پس از شانزده روز قرار گرفتن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در وضعیت سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۲۳۰۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۹۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۸۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۸۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۸۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد:

زنگ تربیت بدنی مدارس تهران امروز داخل کلاس برگزار می‌شود

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران عنوان کرد: به دلیل تداوم هوای ناسالم در تهران امروز زنگ تربیت بدنی مدارس در داخل کلاس درس برگزار می‌شود.
کد خبر: ۲۲۸۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۶۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۶۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۵۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۳۵۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۲۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۱۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۱۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۱۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۲۰۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۹۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۹۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار