دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

وضعیت هوا

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۶۲۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۶۲۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۶۱۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۶۱۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

شاخص کیفیت هوای امروز تهران، در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۶۰۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۶۰۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.
کد خبر: ۱۶۰۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۶۰۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

از ابتدای پاییز (مهر ماه) تاکنون هوای تهران چهار روز در وضعیت پاک، 85 روز در وضعیت سالم و 60 روز در وضعیت ناسالم قرار داشته است.
کد خبر: ۱۵۹۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت پاک قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۹۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۹۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۸۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۸۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۸۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۷۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۷۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۶۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۵۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۵۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۵۳۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

نظر شما
وضعیت علوم پایه در ایران؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار