دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

وضعیت هوا

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۵۲۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۲۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

از ابتدای سال تاکنون هوای تهران 15 روز در وضعیت پاک، 216 روز در وضعیت سالم و 73 روز در وضعیت ناسالم قرار داشته است.
کد خبر: ۱۵۱۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۱۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۱۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۱۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت سالم حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۰۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۰۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در وضعیت ناسالم برای تمام افراد جامعه قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۹۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۹۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۸۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۴۸۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۴۸۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای تمام افراد جامعه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۴۷۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۶۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۶۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۵۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

با وجود بارش باران شاخص کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۵۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.
کد خبر: ۱۴۵۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

برای دومین روز متوالی،شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای تمام افراد جامعه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۴۴۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نظر شما
وضعیت علوم پایه در ایران؟
پرطرفدار