دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

فولاد سبز

دولت قدردان فولادی‌ها باشد
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

دولت قدردان فولادی‌ها باشد

دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان فولاد ایـران بـر افزایـش صـادرات محصولات تخت نسـبت به محصولات طویـل در کشـور تأکید کـرد، وی همچنیـن تولیـد بـرق در شرکت‌های فولادی را رسالتی فراحرفه‌ای دانست.
کد خبر: ۸۷۴۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

رئیس جمهور به برنامه دولت برای جدا کردن برق صنایع از شبکه برق خانگی اشاره کرد و گفت: این سیاست در عرصه تامین آب و برق صنایع با قوت دنبال خواهد شد.
کد خبر: ۸۷۰۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر