دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

۱۰ کتاب برتر حوزه فناوری در ۲۰۲۳

۱۰ کتاب برتر حوزه فناوری در ۲۰۲۳

سال جاری به لطف هوش مصنوعی، رخداد‌های گوناگونی در حوزه علم و فناوری رخ داد. در این گزارش مروری خواهیم کرد بر ۱۰ کتاب برتر ۲۰۲۳ در حوزه فناوری، انرژی، هوش مصنوعی، دره سیلیکون و ... .
نظر شما
این تصویر مربوط به چیست؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر