دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

پروین اعتصامی

آقای حاج محمد خلیل‌نیا آمد سراغ من گفت پدرزن فروهر فوت کرده و پیغام داده که حاج آقا بیاید سخنرانی. ختم مسجد ارک بود. من رفتم دیدم جمع، جمع است. دانشجویان بودند. اساتید هستند. تیپ‌های مختلفی هستند. فروهر هم آدم بسیار مشهوری بود. انصافاً هم آدم شجاع و مبارزی بود.
کد خبر: ۲۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

نظر شما
وضعیت علوم پایه در ایران؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار