دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

خبرهای فناوری

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد که در این گزارش به بررسی برخی از تازه‌های فناوری می‌پردازیم.
کد خبر: ۶۶۸۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد که در این گزارش به بررسی برخی از تازه‌های فناوری می‌پردازیم.
کد خبر: ۶۶۷۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد که در این گزارش به بررسی برخی از تازه‌های فناوری می‌پردازیم.
کد خبر: ۶۶۵۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۴۵۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۴۳۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را نیز غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۴۲۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۳۹۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۳۶۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۳۳۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

اتفاقات بسیاری طی هفته گذشته در جهان علم و فناوری رخ داد، پرتاب تلسکوپ جیمز وب به فضا و آغاز ماموریت این تلسکوپ فضایی یکی از شاخص‌ترین رویدادهای این هفته به شمار می‌رود.
کد خبر: ۶۳۱۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۲۹۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۲۸۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۲۶۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۲۵۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۲۳۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۲۲۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۲۰۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۱۸۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۱۷۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶

طی هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی در جهان فناوری روی داد و شرکت‌های بزرگ و کوچک با معرفی محصولات جدید طرفداران خود را غافلگیر کردند.
کد خبر: ۶۱۵۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار