دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
18 تير 1403 - 16:36
در یک پژوهش انجام شد؛

تحلیل مؤلفه‌های خلاقیت و نوآوری مدیریتی مؤسسات آموزش عالی

تحلیل مؤلفه‌های خلاقیت و نوآوری مدیریتی مؤسسات آموزش عالی
در این پژوهش مدل ارائه شده می‌تواند در ارزیابی خلاقیت و نوآوری مدیریتی مدیران مؤسسات آموزش عالی و رفع مشکلات و موانع احتمالی موجود آن مطلوب باشد.
کد خبر : 921281

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش‌ها و امکانات به دست آورد. این تمایل را می‌توان اشتیاق وصول به بهره وری افزونتر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدائی‌ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده‌ترین و بغرنج‌ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر، متاثر از این تمایل و اشتیاق است.

اما همواره این سؤال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده و عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت (کشور- گروه - فرد) و باعث عقب ماندگی و عملکرد نادرست بعضی دیگر می‌شود. پاسخ به این سؤال را بایستی در ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت بین خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی و سطح بهره‌وری سازمان‌ها جستجو نمود.

یکی از بارزترین ویژگی‌های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزش‌های اجتماعی، روش‌های انجام کار و بسیاری از پدیده‌های دیگر زندگی به چشم می‌خورد.

سمیه عزیزی (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) و جمعی از همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «شناسایی و تحلیل مولفه‌های خلاقیت و نوآوری مدیریتی مدیران مؤسسات آموزش عالی به منظور ارائه مدل مفهومی متناسب با آن» به این موضوع می‌پردازند که سازمان‌های امروزی برای ادامه حیات، باید پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها، افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند  سازمان را با این تحولات منطبق ساخته و جوابگوی نیاز‌های جامعه باشند.

سازمان‌های امروزی برای ادامه حیات، باید پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها، افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با تحولات جدید منطبق ساخته و جوابگوی نیاز‌های جامعه باشند

این پژوهش توضیح می‌دهد نقش آموزش عالی در گسترش خلاقیت و توسعه پایدار نظام آموزش عالی نقشی اساسی و محوری در فرایند توسعه ملی و ایجاد موازنه بین ابعاد مختلف توسعه یافتگی کشور دارد. آموزش عالی در گسترش خلاقیت و توسعه پایدار نظام آموزش عالی نقشی اساسی و محوری در فرایند توسعه ملی و ایجاد موازنه بین ابعاد مختلف توسعه یافتگی کشور دارد.

این پژوهش بیان می‌کند سرمایه‌گذاری اصولی در این بخش در واقع، ایجاد امکانات و تسهیلات برای نسل‌های آینده و اقدام صحیح در جهت توسعه علمی کشور به شمار می‌رود. به موازات این سرمایه‌گذاری، انتظار معقول و به حق جامعه از نظام آموزش عالی، ایفای نقش اصولی و موثر در ساختار توسعه پایدار است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به بدنیال شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد خلاقیت و نوآوری مدیریتی در مؤسسات آموزش عالی استان کرمانشاه بود. نتایج به دست آمده از پژوهش به شرح ذیل است.

عزیزی و همکارانش در جمع بندی مباحث صورت گرفته برای اینکه فرایند خلاقیت و نوآوری بهتر انجام شود پیشنهاد می‌دهند که از الگو‌های موفق استفاده شود. از نظر آنان با این اقدام یادگیری بهتری و تصویری بهتر از این رویکرد برای مدیران اتفاق می‌افتد و دانش و نگرش آنها نسبت به این رویکرد بهتر شکل می‌گیرد همچنین حمایت کلیه سازمان‌های مرتبط با آموزش عالی نیز یکی از اصول تحقق دانشگاه نوآورانه و خالقیت محور است.

به زعم این پژوهش پیشنهاد می‌شود مدیران آموزش عالی برای سازمان‌های مرتبط برنامه‌ای روشنگرانه در مورد مزایای تحقق دانشگاه خالق و نوآور برگزار نمایند. همچنین با نیازسنجی‌های دقیق از اعضای هیئت علمی و دانشجویان زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری برای تقویت برنامه ریزی مشارکتی و بهبود فرایند مدیریت خلاق و نواوری محور صورت گیرد.

این پژوهشگران در نهایت پیشنهاد می‌دهند با اولویت قرار دادن یافته‌های پژوهش تغییراتی در اولویت دهی به برنامه ریزی مدیران فراهم شود. پیشنهاد می‌شود این موضوع در گستره ملی و با بهره گیری از خبرگان دانشگاهی کشوری برای آشنایی بیشتر با تجربیات و دیدگاه‌های خبرگان نیز انجام شود تا تصویری عینی‌تر از مسئله حاصل شود. از این رو برای هرچه واضح‌تر شدن موضوع پیشنهاد می‌شود که برای هر یک از دانشکده‌ها به صورت جداگانه این پژوهش صورت گیرد تا مؤلفه‌های خلاقیت و نواوری در بستر هر یک از شاخه‌های علمی تبیین شود.

گفتنی است، مقاله علمی پژوهشی تهیه شده از نتایج فوق در فصلنامه «ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی» وابسته به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسیده است. این نشریه به بررسی موضوعات مختلف علمی در حوزه علوم انسانی می‌پردازد و تحقیقات انجام شده در این زمینه‌ها را منتشر می‌کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته