دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
25 مهر 1402 - 17:42
بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

مجلس سازوکار ارتقای کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت را مصوب کرد

مجلس سازوکار ارتقای کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت را مصوب کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقداماتی را انجام دهد.
کد خبر : 873725

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۵ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های الحاقی (۱) و (۲) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقداماتی  را انجام دهد. همچنین طرح ایمن‌سازی و ارتقای تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در سال‌های برنامه باید به مرحله اجرا درآید.

بند الحاقی ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بهمنظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد:

۱ -استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنما‌های بالینی، استاندارد‌های خدمات درمانی و راهنما‌های تجویز دارویی.

۲- تدوین شاخص‌های پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت‌ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص‌های تعیینشده، استانداردها، راهنما‌های بالینی، رعایت تعرفه‌ها و نظام پرداخت مصوب.

۳- ارزیابی فناوری‌ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت براساس آن.

تبصره- سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت، بارگذاری و استفاده نمایند.

بند الحاقی ۲- در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت باهمکاری نهاد‌های ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزهای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تابآوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)‌های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تابآوری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در ساله‌ای برنامه به مرحله اجرا در می‌آید.

همچنین بند‌های الحاقی (۳) تا (۹) قابل طرح نبودند.

انتهای پیام/

ارسال نظر