دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

نقشه شهرها

رنگ بندی نقشه کرونا تغییر کرد
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

رنگ بندی نقشه کرونا تغییر کرد

رنگ بندی نقشه کرونا در کشور، دوباره دستخوش تغییر شد و بر تعداد شهر‌های زرد رنگ افزوده شد.
کد خبر: ۸۴۱۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

نقشه جامع شهر تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهرمشهدرا میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهر اصفهان را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهرکرج را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهر تبریز را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهر آستارا را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهر آستانه اشرفیه را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهرقم را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهراهواز را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهرکرمانشاه را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهر ارومیه را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهر رشت را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

نقشه جامع شهر همدان را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

نقشه جامع شهر یزد را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

نقشه جامع شهر ورامین را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۴۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

نقشه جامع شهر اردبیل را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

نقشه جامع شهر بندرعباس را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

نقشه جامع شهر اسلامشهر را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

نقشه جامع شهر زنجان را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۴۷۳۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار