دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

تقویم

نگاهی متفاوت به آسمان شب و فضای بی‌پایان.
کد خبر: ۹۱۳۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۲۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۲۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۲۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۲۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

نگاهی متفاوت به آسمان شب و فضای بی‌پایان.
کد خبر: ۹۱۲۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۲۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

نگاهی متفاوت به آسمان شب و فضای بی‌پایان.
کد خبر: ۹۱۲۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۲۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نگاهی متفاوت به آسمان شب و فضای بی‌پایان.
کد خبر: ۹۱۲۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۲۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نگاهی متفاوت به آسمان شب و فضای بی‌پایان.
کد خبر: ۹۱۱۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۱۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۱۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۱۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

نگاهی متفاوت به آسمان شب و فضای بی‌پایان.
کد خبر: ۹۱۱۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۱۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۱۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

نگاهی متفاوت به آسمان شب و فضای بی‌پایان.
کد خبر: ۹۱۱۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

در این تقویم وقایع و رویدادهای مهم تاریخی مرتبط با علم و فناوری را مرور خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۱۰۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
عصر پیشرفت بیشتر
نوع جدیدی از فناوری تشخیص حرکت نزدیک ابداع شد
از طریق برقراری ارتباط با پلک‌زدن؛
نوع جدیدی از فناوری تشخیص حرکت نزدیک ابداع شد
پرطرفدار