دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

همایش به توان

کد خبر: ۸۷۲۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

کد خبر: ۸۷۲۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

کد خبر: ۸۷۲۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

کد خبر: ۸۷۲۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

کد خبر: ۸۷۲۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

کد خبر: ۸۷۲۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
عصر پیشرفت بیشتر
نوع جدیدی از فناوری تشخیص حرکت نزدیک ابداع شد
از طریق برقراری ارتباط با پلک‌زدن؛
نوع جدیدی از فناوری تشخیص حرکت نزدیک ابداع شد
پرطرفدار