دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
محققان در تلاش برای پاسخ به سؤالی حیاتی؛

آیا آب در حال تمام‌شدن است؟

آیا آب در حال تمام‌شدن است؟
محققان دانشگاه اوترخت هلند کشف کرده‌اند امواج گرما در مقایسه با خشکسالی تأثیر بیشتری بر مصرف آب در بخش‌ها دارد؛ اما اینکه آیا آب در حال تمام‌شدن است.
کد خبر : 873123

به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، محققان دانشگاه اوترخت هلند با بررسی داده‌های ۳۰ سال گذشته، تغییرات قابل‌توجهی در الگو‌های مصرف آب در بخش‌ها و مناطق در واکنش به رویداد‌های آب و هوایی شدید پیدا کردند.

این یافته‌ها بر نیاز به داده‌های دقیق‌تر مصرف آب به ویژه از مناطق مورد بررسی، برای ارتقای استراتژی‌های مدیریت آب جهانی در مواجهه با تغییرات آب و هوایی تأکید می‌کند.

افزایش جمعیت جهان و رویداد‌های شدید آب و هوایی مکرر منابع آبی ما را در معرض خطر قرار داده است. با این حال، درک محدودی از نحوه استفاده بخش‌های مختلف از آب در طول رویداد‌های خشکسالی و موج گرما، به ویژه در مقیاس وسیع وجود دارد.

برای رفع این شکاف، گروهی از دانشمندان دانشکده جغرافیای فیزیکی در دانشگاه اوترخت بررسی کردند که چگونه استفاده بخشی از آب در طول خشکسالی، موج گرما، و رویداد‌های مرکب (ترکیبی) در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

تحقیقات آن‌ها که در Environmental Research Letters منتشر شده است، نشان می‌دهد که واکنش‌های قوی‌تر مصرف آب در بخش‌های مختلف برای امواج گرما در مقایسه با تأثیرات در طول خشکسالی یافت می‌شود.

یافته‌های کلیدی تحقیق

این تحقیق نخستین مطالعه جهانی است که واکنش‌های مصرف آب در شرایط خشکسالی شدید، موج گرما و رویداد‌های مرکب را کمی سازی می‌کند.

پاسخ‌های مصرف آب بخشی به این صورت درک می‌شود که چگونه شیوه‌های مصرف آب در بخش‌ها (یعنی خانگی، آبیاری، انرژی حرارتی، تولیدی و دامداری) تحت تأثیر وقوع خشکسالی، موج گرما، و رویداد‌های ترکیبی قرار می‌گیرد که می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش استفاده آن‌ها از آب شده یا هیچ واکنش خاصی به این افراط‌های آب و هوایی نشان ندهند.

حجم زیادی از داده‌ها در مورد مصرف آب بخشی در مقیاس جهانی، کشوری و محلی در طول ۳۰ سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. «گابریل کاردناس بلزا» «Gabriel Cardenas Belleza» نویسنده ارشد این مقاله می‌گوید: روی آب مورد استفاده بخش‌های مختلف ازجمله آبیاری، دامداری، خانگی، انرژی و تولید تمرکز کردیم؛ زیرا انتظار داشتیم واکنش‌های خاصی به وقوع رویداد‌های شدید مختلف نشان داده شود.

تنوع بخشی و منطقه‌ای

مطالعات نشان می‌دهد که رویداد‌های شدید اقلیمی در طول سی سال گذشته تأثیرات قابل توجهی بر الگو‌های مصرف آب داشته است؛ اما این واکنش‌ها در هر بخش و منطقه در سراسر جهان بسیار متفاوت است.

عوامل اجتماعی - اقتصادی و برنامه‌های مدیریت آب عمومی به‌شدت بر واکنش‌های مصرف آب و حتی بیشتر از آن در زمان رویداد‌های شدید مرتبط با آب تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، در حالی که غرب قاره آمریکا مصرف آب خود را در زمان‌های تغییرات شدید اقلیمی، کاهش می‌دهد، مرکز این قاره مصرف آب را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که بخش خانگی و آبیاری به طور کلی بالاترین اولویت را برای مصرف آب در سراسر جهان دارند؛ اما در مواقع تغییرات شدید اقلیمی اقدامات سختگیرانه‌تری به نفع بخش خانگی انجام می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که امواج گرما و رویداد‌های ترکیبی خشکسالی-موج گرما در مقایسه با فقط خشکسالی، تأثیرات قوی تری بر مصرف آب دارند.

این پژوهشگران می‌گویند: موج گرما و رویداد‌های مرکب می‌تواند منجر به مصرف بیشتر آب در نتیجه افزایش موقت تقاضای آب در دمای بالا شود که به دلیل کوتاه‌مدت بودن چنین پدیده هایی، در مقایسه با رویداد‌های طولانی‌تر مانند خشکسالی، همچنان می‌توان آن را برآورده کرد.

مفاهیم و نیاز‌های آینده

نتایج این مطالعه ضرورت جمع‌آوری داده‌های بیشتر مصرف آب را برای درک بهتر پیامد‌های رویداد‌های شدید و تغییرات آب و هوایی بر بخش‌های مختلف مصرف آب و برای ارزیابی‌های بهبود یافته از کمبود آب در آینده نشان می‌دهد.

کاردناس می‌گوید: تحقیق ما نخستین گام را برای ارزیابی رفتار چندبخشی مصرف آب در زمان‌های شدت اقلیم ارائه می‌کند. با این حال، اطلاعات بیشتر در مقیاس محلی از مناطق کم داده، مانند آفریقا و بخش‌هایی از آسیا و آمریکای جنوبی برای درک بهتر رفتار مصرف آب بخشی و بهبود استراتژی‌های مدیریت آب مورد نیاز است.

انتهای پیام/

ارسال نظر