دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور:

دانشگاه مبدأ مرجعیت در فناوری‌های نوظهور است

دانشگاه مبدأ مرجعیت در فناوری‌های نوظهور است
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: پیش‌فرض ما این است که می‌خواهیم در فناوری‌های نوظهور به مرجعیت برسیم و در این فناوری‌ها علم و دانشگاه مبدأ است. 
کد خبر : 871044

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، ناصر باقری مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سومین پیش نشست تخصصی نخستین همایش ملی مرجعیت علمی تحت عنوان مرجعیت فناوری با رویکرد پیچیدگی اقتصادی به مبانی مرجعیت اشاره کرد و این پرسش مبنایی را مطرح کرد که آیا اصولا می‌بایست مرجعیت علمی را از فناوری جدا کنیم؟ افزود: پیش فرض ما این است که می‌خواهیم در فناوری‌های نوظهور به مرجعیت برسیم و در این فناوری‌ها مبدأ علم و دانشگاه است.

باقری مقدم نگاه یکپارچه و توامان به مرجعیت علم و فناوری را پیشنهاد داد و بر لزوم هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری و حکمرانی در این سه حوزه تاکید کرد. وی در پایان مرجعیت علم و فناوری را یک مفهوم فنی و اجتماعی برشمرد. 

در ادامه، بهروز شاهمرادی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به موضوع پیچیدگی اقتصادی و مزیت و کاربرد آن اشاره داشت و به تشریح این موضوع در کشور‌های مختلف پرداخت و رویکرد پیچیدگی را در سه ساحت علم، فناوری و تجارت مطرح کرد و براساس آن به بررسی جایگاه برخی از کشور‌ها در هر یک از این سه ساحت پرداخت.

در ادامه سعید زرندی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمی ایران ضمن تاکید بر تولید فناورانه برای رشد کشور به لزوم حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی برای رسیدن به مرجعیت فناوری اشاره کرد و ادامه داد: توسعه قابلیت‌های درونی و شبکه‌سازی بیرونی دو رکن مهم این موضوع هستند که می‌بایست در کنار یکدیگر صورت پذیرند. وی همچنین بر لزوم اولویت‌گذاری در این حوزه تاکید داشت.

در ادامه علی بابایی مدیر کل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت نیاز به سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای رسیدن به مرجعیت فناوری را براساس رویکرد پیچیدگی شرح داد و افزود: این منبع مالی در کشور وجود ندارد و می‌بایست از طریق گروه بنگاه‌های بزرگ تامین شود و لازمه آن تعریف مشوق‌های معنادار برای این گروه بنگاه‌ها و اتصال به دانش خارجی است. وی در پایان به لزوم نوآوری سیاستی در این زمینه تاکید کرد.

در ادامه مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز با اشاره به یک تفسیر کاربردی از مرجعیت، آن را به تمایل برای بازیگر جدی بودن در یک حوزه تشبیه کرد. وی با اشاره به حالت گذار در مرجعیت به نقش پررنگ کارآفرینی سیاستی در این موضوع اشاره داشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر