دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
در نشست شورای عالی اداری تصویب شد؛

آغاز ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

آغاز ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی
شورای عالی اداری مصوب کرد تا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور ساماندهی شوند.
کد خبر : 828953

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، آیت الله سید ابراهیم رئیس رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری مصوبه ۵ بهمن امسال این شورا در خصوص ساماندهی ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را به وزارتخانه های علوم و بهداشت و سازمان های برنامه و بودجه و اداری واستخدامی و سایر دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول کارگروهی برای اجرای ساماندهی مراکز علمی کاربردی و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی شده و وزارتین علوم و بهداشت و سازمان برنامه نیز در این کارگروه نماینده خواهند داشت.

در این مصوبه آمده:

«ضمن تأکید بر اجرای مصوبات مذکور در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌منظور پیگیری و نظارت بر اجرای کامل این مصوبات در تمام دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اجرا، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان برنامه و بودجه کشور، با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌گردد. این کمیته مکلف است طی مدت شش ماه گزارش ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به شورای عالی اداری ارایه نماید.»

آغاز ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

گفتنی است شورای عالی اداری در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ هم مصوبات مشابهی داشته اند اما اجرایی نشده اند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته