دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
در دانشگاه‌های تهران؛

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد
دانشگاه‌های تهران زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها را در نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ اعلام کردند.
کد خبر : 851125

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، چند روز تا آغاز زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان فرصت باقی نمانده است؛ بر همین اساس دانشگاه‌های کشور تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۱ را اعلام کرده اند که در ادامه می‌خوانید.

دانشگاه صنعتی شریف

کلاس‌های ترم بهمن دانشگاه شریف از ۱۶ بهمن آغاز شد و ۱۰ خرداد پایان یافت، امتحانات پایان ترم از ۲۲ خرداد آغاز می‌شود و تا ۴ تیر ادامه دارد، در ضمن مهلت ارسال نمره برای دانشجویان این دانشگاه تا ۱۵ تیر در نظر گرفته شده است. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه تهران

ترم دوم تحصیلی دانشگاه تهران از ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آغاز شد و تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ادامه دارد. امتحانات میان ترم از ۱۹ فروردین شروع شد و ۳۱ فروردین به پایان رسید. امتحانات پایان ترم از ۲۵ خرداد آغاز می‌شود و ۱۰ تیر پایان می‌یابد. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کلاس‌های ترم دوم دانشگاه از روز یکشنبه ۱۶ بهمن آغاز شد و تا روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ادامه دارد. آزمون‌های پایانی از روز شنبه ۲۰ خرداد آغاز می‌شود و روز پنج شنبه ۱ تیر به پایان می‌رسد. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه علامه طباطبایی

شروع کلاس‌ها در این دانشگاه از تاریخ ۱۶ بهمن و پایان کلاس‌ها ۱۷ خرداد است. امتحانات از ۲۷ خرداد آغاز می‌شود و تا ۷ تیر ادامه دارد. دانشجویان تا پایان تاریخ ۱۰ خرداد فرصت داشتند نسبت به حذف اضطراری اقدام کنند. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه علم و صنعت

کلاس‌های ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ دانشگاه علم و صنعت از تاریخ ۱۶ بهمن آغاز شد و تا ۱۲ خرداد ادامه داشت. امتحانات آزمایشگاه و کلاس‌های جبرانی از ۱۶ خرداد آغاز می‌شود و ۲۲ خرداد به پایان می‌رسد. 

امتحانات پایان ترم نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه علم و صنعت از ۲۳ بهمن شروع می‌شود و ۵ تیر پایان می‌یابد. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه تربیت مدرس از ۱۶ بهمن آغاز شد و آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری ۲۷ اردیبهشت به پایان رسید. امتحانات پایان ترم از ۲۰ خرداد آغاز می‌شود و تا ۴ تیر ادامه دارد. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه شهید بهشتی 

کلاس‌های دانشگاه شهیدبهشتی از ۱۶ بهمن آغاز شد و امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد به پایان می‌رسد. امتحانات پایان ترم از شنبه ۲۰ خرداد آغاز می‌شود و تا چهارشنبه ۳۱ خرداد ادامه دارد. امتحانات معارف این دانشگاه از یکشنبه ۲۱ خرداد آغاز می‌شود و سشنبه ۳۰ خرداد پایان می‌یابد. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه خوارزمی 

کلاس‌های دانشگاه خوارزمی از ۱۶ بهمن آغاز شد و امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد به پایان می‌رسد. امتحانات از ۲۲ خرداد آغاز می‌شود و آخرین روز امتحانات در تقویم آموزشی این دانشگاه ۵ تیر ذکر شده است.

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه تربیت مدرس

زمان ثبت نام و انتخاب واحد از روز شنبه ۸ بهمن آغاز شد و تا روز سه شنبه ۱۱ بهمن ادامه داشت و ۱۶ بهمن کلاس‌ها آغاز شد. زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری از یکشنبه ۳۰ بهمن لغایت سه شنبه ۲ اسفند ادامه داشت. 

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی از شنبه ۱۶ ازدیبهشت آغاز شد و لغایت سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ادامه داشت. کلاس‌ها ۳۱ خرداد به پایان می‌رسد. زمان برگزاری امتحانات از شنبه ۳ تیر لغایت شنبه ۱۷ تیر است. بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات از یکشنبه ۴ تیر لغایت شنبه ۳۱ تیر است. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه آزاد اسلامی

کلاس‌های دانشجویان غیر پزشکی از تاریخ ۲۳ بهمن آغاز شد و ۲۵ خرداد پایان می‌یابد. امتحانات از ۲۷ خرداد آغاز می‌شوند و تا ۸ تیر ادامه دارند. 

کلاس‌های دانشجویان پزشکی از ۲۹ بهمن آغاز شد و تا اول تیر ادامه دارد. امتحانات از ۲۸ مرداد آغاز می‌شوند و ۲ شهریور پایان می‌یابند. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه سوره 

کلاس‌های دانشگاه سوره از ۲۳ بهمن آغاز شد و ۱۹ خرداد به پایان می‌رسد. امتحانات از ۲۸ خرداد آغاز می‌شوند و تا ۹ تیر ادامه دارد. 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه امام صادق 

کلاس‌های نیم سال دوم تحصیلی از ۸ بهمن آغاز شد و تا ۱۱ خرداد ادامه داشت. امتحانات پایان ترم از ۲۰ خرداد آغاز می‌شود و تا ۱ تیر ادامه دارد.

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد 

دانشگاه الزهرا 

کلاس‌های ترم بهمن دانشگاه الزهرا از ۲۳ بهمن آغاز شد و تا ۲۴ خرداد ادامه دارد. امتحانات از ۲۹ خرداد آغاز می‌شود و ۱۴ تیر به پایان می‌رسد. بر این اساس امتحانات دروس عمومی در تاریخ‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ خرداد و امتحانات دروس تخصصی از ۳ تا ۱۴ تیر برگزار می‌شوند.

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

دانشگاه پیام نور

ثبت نام و انتخاب واحد ترم دوم ۱۴۰۱ پیام نور برای ورودی‌های قدیم از ۱۷ دی ۱۴۰۱ آغاز شد و زمان ثبت درخواست مهمان و انتقال برای نیمسال دوم پیام نور از ۴ دی تا ۲۶ دی ۱۴۰۱ بود.

کلاس‌های نیمسال دوم پیام نور از ۸ بهمن آغاز شد. همچنین زمان ثبت درخواست تغییر رشته پیام نور در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۴ دی تا ۲۶ دی ۱۴۰۱ بود و زمان انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال دوم از ۲۱ دی ۱۴۰۱ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تعیین شده بود. 

امتحانات ترم دوم دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۱ خرداد آغاز شده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ادامه دارد. آخرین مهلت برای ثبت نمره میان ترم در این نیمسال تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ اعلام شده است.

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اعلام شد

انتهای پیام/

ارسال نظر