دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
07 فروردين 1402 - 12:06
از سوی بانک مرکزی؛

وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بانک‌ها ابلاغ شد + رقم تسهیلات

وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بانک‌ها ابلاغ شد + رقم تسهیلات
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه «فرزندآوری مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بودجه سال ۱۴۰۲» و «ازدواج مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر : 839198

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

**جزئیات وام قرض‌الحسنه ازدواج

بانک مرکزی در این بخشنامه، نحوه پرداخت تسهیلات قرض براساس جزء ۲ بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به بانک‌ها ابلاغ کرده که بر اساس آن مقرر شده است:

«مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام  کنند:

تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

 برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۱. به ازای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان

۲. به ازای فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان

۳. به ازای فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان

۴. به ازای فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان

۵. به ازای فرزند پنجم و بیشتر ۱۵۰ میلیون تومان

مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی،  تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد.

عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

 تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.»

بر این اساس، با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانک‌ها دستورالعمل اجرایی مربوطه ارسال می‌شود.

بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف (ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سال قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

در پایان این بخشنامه تأکید شده ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع به واحد‌های اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.

بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

بانک مرکزی همچنین با اعلام ابلاغ بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای اجرا به شبکه بانکی، افزود: براساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء یک بند قانونی یاد شده مقرر شده است:

«مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه، اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند.

**تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

۱. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از اول فروردین ۱۳۹۸ بوده، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است.

۲. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان

مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

 تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

همچنین با عنایت به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی می‌باشند.

بر این اساس سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال می‌شود.

بدیهی است پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای  تمامی افراد در صف (ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

در پایان این بخشنامه تاکید شده  با توجه به مراتب فوق ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحد‌های اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک  مرکزی ارسال شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر