دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

اعلام مسیر رسیدن به المپیک در کشتی/ معافی‌های چرخه انتخابی مشخص شدند

اعلام مسیر رسیدن به المپیک در کشتی  معافی‌های چرخه انتخابی مشخص شدند
چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های رسمی سال ۲۰۲۴ از جمله قهرمانی آسیا، گزینشی المپیک، المپیک پاریس و رقابت‌های قهرمانی جهان در اوزان المپیکی اعلام شد.
کد خبر : 879052

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن چرخه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:


بسمه تعالی

چرخه‌ی انتخابی تیم ملیکشتی آزاد برای حضور در مسابقات سال ۲۰۲۴

 (رقابت‌های قهرمانی آسیا، المپیک پاریس، جهانی اوزان غیر المپیکی (در صورت برگزاری) وامید‌های جهان ۲۳ سال)

مقدمه:

فدراسیون کشتی از سال ۲۰۲۰ طبقبرنامه ریزی‌های صورت گرفته علارغم هیچ گونه اعتراض در این سال‌ها در نحوه انتخابیتیم ملی اقدام به تدوین چرخه انتخابی تیمملی نموده است با این امید که این چرخهماندگار گردد.

فدراسیون بر موضوع عدالت محوری اعتقاد راسخ دارد، اما باورش این است که عدالت برای همه یکسان نیست، بلکه هر فرد به اندازه میزان آورده اش دریافتی متفاوت دارد.

ماده واحد

حضور تمامی کشتی گیران در چرخهانتخابی تیم ملی الزامیست و عدم حضور کشتیگیر در چرخه به منزله حذف از چرخه می‌باشد، چرخه انتخابی حضور در رقابت‌های داخلی و خارجی می‌باشد.

ماده یکم:

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بر ۵ موضوع مهم این چرخه به شرح زیر تأکید دارد:

تبصره ۱: تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ملی به غیر از نفرات معاف شده، باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود.

تبصره ۲: کشتی گیران مدال آور رقابت‌های جهانی صربستان ۲۰۲۳ و دارندگان مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو چین و کشتی گیرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک گردیده اند ازمراحل اولیه چرخه معاف بوده و کار خود را طبق شرایطی که برای هر وزن در چرخه آمده است، پیگیری خواهند کرد.

تبصره ۳: در صورتی که کشتی گیری به دلیل مصدومیت نتواند در چرخهحضور داشته باشد، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی و تایید کادر فنی و موافقت فدراسیون کشتی می‌تواند به کار خود در چرخه ادامه دهد.

تبصره ۴: اعضای تیم‌ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و قهرمانیجهان براساس این چرخه و چرخه انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.

تبصره ۵: این احتمال وجود دارد که اشتباهات داوری و یا اتفاقات پیش بینی نشده، در حین برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی به وقوع بپیوندد که باعث تغییر نتیجه یک کشتی شود. در این مورد با نظر کمیسیون داوران، کادر فنی و در نهایت فدراسیون کشتی در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد.

· کادر فنی با توجه به سوابق و عملکرد کشتی گیران میتواند بر اساس اتفاقات پیش بینی نشده با تایید و موافقت فدراسیون کشتی تغییراتی راچرخه اعمال نماید.

ماده دوم: (مراحل چرخه‌ی انتخابی)

چرخه یانتخابی تیم ملی برای حضور در ۳ رقابت پیش رو شامل ۵ مرحله به شرح زیر می‌باشد.

۱- رقابت‌های قهرمانی کشور

۲- حضور درتورنمنت بین المللی که توسط کادر فنی تعیین خواهد شد.

۳- رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۳،

۴- رقابت‌های کسب سهمیه المپیک قاره آسیا (قرقیزستان) و کسب سهمیه المپیک در سطح جهان (ترکیه)

۵- مرحله نهایی (اعزام به تورنمنت بین المللی یا رقابت درون اردویی با نظر کادر فنی برای هروزن)

ماده سوم: (مرحله اول)

۱- مرحله اول انتخابی تیم ملی، رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور در آذرماه سال ۱۴۰۲، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است.

۲- حضور نفرات مدال‌آور مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان و دارندگان مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو که قصد تغییر وزن خود راداشته باشند، در این مسابقات الزامی است.

کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را خواهند داشت:

- ملی‌پوشانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ صربستان مدال کسب نکرده‌اند، ملی پوشانی که در بازی‌های آسیایی هانگژو چین به مدال طلا دست نیافتند، مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۳ آسیا در قزاقستان، مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان ونوجوانان جهان (۲۰۲۳)

- ملی پوشانی که مقرر بود به رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سالدر آلبانی اعزام شوند

 سهمیه استان‌ها:

هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل ۱۰ کشتی‌گیر، در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.

با توجه به این‌ که استان‌های مازندران و تهران در رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی نماینده داشته‌اند، علاوه بر یک تیم کامل، به شرح زیر سهمیه مازاد خواهند داشت:

- مازندران ۱۶ کشتی‌گیر

- تهران ۱۰ کشتی‌گیر

خروجی مسابقات قهرمانی کشور:

۱- نفر اول این مسابقات در صورتی شانس حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را داردکه کلیه مدعیان در این حضور داشته باشند. (کشتی گیر معاف شده در این وزن حضورنداشته باشد)

۲- نفرات دوم، سوم مشترک و همچنین نفرات پنجم مشترکدر چرخه باقی خواهند ماند و مجوز حضور مستقیم در جام‌تختی را به دست خواهند آورد.

۳- در اوزانی که کشتی گیران از حضور در رقابت هایقهرمانی کشور معاف شده اند، نفر اول قهرمانی کشور به همراه کشتی گیر معاف شده میباید در یک تورنمنت بین المللی شرکت نموده و با توجه به نتایج کسب شده و نظر کادرفنی، فرد منتخب به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام می‌شود.

۴- در اوزانی که سهمیه المپیک کسب نشده، با توجه بهفاصله نزدیک رقابت‌های قهرمانی آسیا با گزینشی المپیک در سطح آسیا و همچنین فاصله نزدیک گزینشی سطح آسیا با گزینشی سطح جهان، کادر فنی با توجه به شرایط مقتضی، ازبین نفرات اعزام شده به تورنمنت بین المللی به عنوان اولویت اول و همچنین نفرات دومو سوم مشترک قهرمانی کشور نفرات اعزامی را مشخص خواهد کرد.

ماده چهارم:(مرحله دوم)

۱- نفرات اول قهرمانی کشور به همراه نفرات معاف شده در آن وزن به یک تورنمنت بین المللی خارجی در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ و قبل از برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد.

۲- کادر فنی با بررسی شرایط فنی و نتایج کسب شده توسط کشتی گیران در این مسابقات بین المللی نفر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا و نفر اعزامی به مسابقات کسب سهمیه المپیک (در اوزانی که سهمیه کسب نشده است) رامشخص خواهد کرد.

۳- نتایج کشتی گیران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک تأثیر مستقیم بر انتخاب آن‌ها برای مسابقات قید شده در چرخه را دارد. توضیحات وزن به وزن در این خصوص درادامه آمده است.

ماده پنجم: (مرحله سوم)

۱- مرحله سوم چرخه انتخابی تیم ملی رقابت‌های قهرمانی آسیا -۱۴۰۳ می باشد.

۲- کادر فنی بر اساس عملکرد و نتایج کشتی گیران تصمیماتی اتخاذ می‌نماید.

ماده ششم:(مرحله چهارم)

۱- رقابت‌های کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا - ۱۴۰۳ و در سطح جهان -۱۴۰۳،

۲- با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوهانتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه) کسب سهمیه، در انتخاب نفرات به عنوان ملی پوش و یا راه یابی به مرحله نهایی تأثیر مستقیم دارد.

ماده هفتم:(مرحله پنجم)

۱ - مرحله نهایی انتخابی

کشتی گیرانی که طبق بند‌های مفاد چرخهو توضیحات تکمیلی برای اوزان دهگانه به مرحله نهایی راه یافته اند، با نظر کادرفنی به یک تورنمنت اعزام و یا در یک رقابت انتخابی به مصاف هم می‌روند.

 ماده هشتم: (توضیحات پایانی)

۱- به دلیل این‌که از تمامی ظرفیت‌های کشتی کشوراستفاده شود، این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران مستعدی در طول اجرای چرخه‌ی انتخابی تیم ملی از سوی کادر فنی شناسایی شده‌اند با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین المللی جهت ارزیابی بیشتر و بهتر اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت شده و توسط کادر فنی مورد ارزیابی به جهت دادن سهمیه حضور درادامه چرخه انتخابی تیم ملی قرار خواهند گرفت.

 

۲- این احتمال وجود دارد که با نظر کادر فنی به برخیکشتی‌گیران رده‌سنی جوانان که در رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور نمایش درخشانیداشته باشند، مجوز حضور در جام‌تختی داده یا به تورنمنت بین المللی اعزام شوند.

 

۳- در صورت برگزاری رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان دراوزان غیر المپیکی، نفرات از طریق این چرخه انتخاب خواهند شد.

 

۴- کشتی گیران مدالآوری که به دلیل حضور در المپیک در یک وزن بالاتر در چرخه شرکت خواهند کرد، اینشانس را خواهند داشت که در صورت عدم انتخاب، و برگزاری مسابقات جهانی در اوزان غیرالمپیکی، با نفر برتر وزن خود که در آن مدال کسب کرده اند، رقابت انتخابی داشتهباشند.

 

۵- با توجه به اینکه حسن یزدانی در تمامی مسابقاتصاحب مدال شده و سرمایه ملی محسوب می‌شود و هم اکنون نیز به دلیل عمل جراحی دوراننقاهت خود را طی می‌کند، کادر فنی برای این کشتی گیر شرایط ویژه‌ای را در چرخهدرنظر گرفته است.

 

 

 

 ماده نهم:

 (توضیحات در مورد اوزان دهگانه)

 

وزن ۵۷ کیلوگرم:

با توجه به اینکه در این وزن مدالجهانی و سهمیه المپیک در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود.

۱- با توجهبه شرایط وزنی ۵۷ کیلوگرم، و نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا با رقابت‌های گزینشیقاره‌ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیه المپیک و نیاز به حضور ۲ یا ۳ کشتی گیر، کادرفنی موارد زیر را درنظر گرفته است:

- نفر اول قهرمانی کشور اولین گزینه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و یا گزینشی المپیک خواهد بود.

- نفر دوم و نفرات سوم مشترک، با توجه به عملکرد فنی وشرایط آمادگی، دومین گزینه برای حضور دررقابت‌های قهرمانی آسیا و یا گزینشی المپیکخواهند بود.

- در صورتی که کادر فنی به جمع بندی لازم موردنفرات مدنظر نرسید، کشتی گیران موارد ۱ و ۲ به یک تورنمنت بین المللی اعزام و فردمنتخب برای حضور در مسابقات ذکر شده با توجه به عملکرد فنی و نظر کادر فنی مشخصخواهد شد.

· اگر در این وزن کشتی گیر منتخب بتواند سهمیهالمپیک را کسب کند و کشتی گیر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز صاحب مدال طلانشود، ملی پوش این وزن در المپیک پاریس خواهد بود.

· اگر در این وزن کشتیگیر منتخب بتواند سهمیه المپیک را کسب کند و کشتی گیر اعزامی به رقابت‌های قهرمانیآسیا نیز صاحب مدال طلا شود، با توجه به سطح کیفی این مسابقات کادر فنی می‌تواندکشتی گیر منتخب جهت اعزام به المپیک را انتخاب یا نسبت به انجام اعزام تورنمنت وانتخابی اقدام نماید.

 

 وزن ۶۱ کیلوگرم:

با توجه به اینکه در این وزن مدالجهانی در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود.

۱- کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن (در صورتبرگزاری مسابقات جهانی اوزان غیر المپیک) موارد زیر در نظر گرفته است:

- قهرمانکشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در صورت کسب مدال طلا ملی پوش این وزنخواهد شد.

- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا، فرد منتخب از طریق برگزاری مسابقات جام تختی و یا اعزام به یکتورنمنت بین المللی خارجی و یا انتخابی با حضور نفرات برتر این وزن، انتخاب خواهدشد.

 

 

وزن ۶۵ کیلوگرم:

با توجه به کسب سهمیه المپیک توسطرحمان عموزاد، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

۱- رحمانعموزاد از حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور معاف می‌باشد.

۲- کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن موارد زیررا درنظر گرفته است:

- نفر اول رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه رحمان عموزاد به یک تورنمنت بین المللی خارجی اعزام وبا توجه به عملکرد فنی و نتایج آن‌ها کادر فنی نفر اعزامی به رقابت‌های قهرمانیآسیا را مشخص خواهد کرد.

- در صورتی که رحمان عموزاد به رقابت‌های قهرمانی آسیااعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی پوش این وزن در بازی‌های المپیک پاریسخواهد بود.

- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانیآسیا اعزام شود و صاحب مدال طلا شود. عملکرد دو کشتی گیر در یک تورنمنت بین المللیو یا دیدارانتخابی فرد منتخب را مشخص خواهد کرد.

- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت هایقهرمانی آسیا اعزام شود و به مدال طلا نرسد، با توجه به کیفیت فنی مسابقات کادرفنی شرایط ملی پوش شدن منتخب این وزن در المپیک را مشخص می‌نماید.

 

 

وزن ۷۰ کیلوگرم:

با توجهبه تغییر وزن امیر محمد یزدانی شرایط انتخابی ملی پوش این وزن به صورت زیر میباشد:

۱- کادر فنی برای انتخاب ملی پوش این وزن (درصورتبرگزاری مسابقات جهانی غیر المپیکی) موارد ذیل را در نظر گرفته است:

- قهرمانکشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در صورت کسب مدال طلا ملی پوش این وزنخواهد شد.

- در صورت عدم کسبمدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا، فرد منتخب از طریقبرگزاری مسابقات جام تختی و یا اعزام به یک تورنمنت بین المللی خارجی و یا انتخابیبا حضور نفرات برتر این وزن، انتخاب خواهد شد.

 

تبصره: در صورتی که امیرمحمد یزدانیدر وزن ۷۴ کیلوگرم موفق به پوشیدن دوبنده تیم ملی نشد، این شانس را دارد که در یکرقابت (اعزام به تورنمنت و یا مسابقه انتخابی) با نفر برتر این وزن حاضر شده و فردبرتر ملی پوش این وزن خواهد بود.

 

وزن ۷۴ کیلوگرم:

با توجه به اینکه در این وزن مدالجهانی و سهمیه المپیک در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود:

۱- یونس امامی با توجهبه کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی هانگژو چین از حضور در رقابت‌های قهرمانی کشورمعاف است.

۲- با توجه به شرایط وزنی ۷۴ کیلوگرم، و نزدیکیمسابقات قهرمانی آسیا با رقابت‌های گزینشی قاره‌ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیهالمپیک و نیاز به حضور ۲ یا ۳ کشتی گیر، کادر فنی موارد زیر را درنظر گرفته است:

- نفر اول قهرمانی کشور به همراه یونس امامی به یک تورنمنتبین المللی اعزام و با توجه به نتایج و عملکرد فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک را مشخص خواهد کرد.

- درصورتی که یونس امامی کسب سهمیه المپیک کند ملی پوش اینوزن در مسابقات المپیک خواهد بود.

- در صورتی که کشتی گیری به غیر از یونس امامی کسب سهمیهکند، می‌باید در مرحله نهایی که حضور در یک تورنمنت بین المللی و یا انتخابی میباشد به همراه امامی حضور یابد.

 

وزن ۷۹ کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال برنز مسابقاتجهانی ۲۰۲۳ صربستان توسط محمد نخودی، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیرتعریف شده است:

۱- محمدنخودی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.

۲- کادر فنیبرای انتخاب ملی پوش این وزن (در صورت برگزاری مسابقات جهانی اوزان غیر المپیک) موارد زیر را درنظر گرفته است:

- نفر اول رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه محمد نخودی به یک تورنمنت بین المللی اعزام و با توجهبه نتایج و عملکرد فنی کادر فنی ملی پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا رامشخص خواهد کرد.

- در صورتی که محمد نخودی در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحبمدال شود، ملی پوش این وزن خواهد شد.

- در صورتی که محمد نخودی در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحبمدال نشود، حضور در یک تورنمنت بین المللی و یا رقابت رودر رو (درون اردویی) بانفر اول قهرمانی کشور، ملی پوش این وزن را مشخص خواهد کرد.

- در صورتی که نفراول قهرمانی کشور در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، حضور در یکتورنمنت بین المللی و یا رقابت رودر رو (درون اردویی) وی با محمد نخودی، ملی پوشاین وزن را مشخص خواهد کرد.

 

 

وزن ۸۶ کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال نقره مسابقاتجهانی ۲۰۲۳ صربستان و سهمیه المپیک توسط حسن یزدانی، چرخه انتخابی تیم‌ملی در اینوزن به شرح زیر تعریف شده است:

۱- حسن یزدانیبا توجه به اینکه در تمامی مسابقات اعزامی (المپیک و جهانی) مدال آور بوده و یکی ازسرمایه‌های کشتی کشور محسوب می‌شود و هم اکنون به دلیل عمل جراحی کتف دوران نقاهترا طی می‌کند، به صورت مستقیم به مرحله نهایی انتخابی راه می‌یابد.

۲- کادر فنیدر مورد انتخاب ملی پوش این وزن موارد زیر را درنظر گرفته است:

- نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام ودر صورت کسب مدال طلا به مرحله نهایی انتخابی می‌یابد. در این صورت نتایج حضور اینکشتی گیر با حسن یزدانی در یک تورنمنت بین المللی و یا رقابت انتخابی، ملی پوش اینوزن را مشخص خواهد کرد.

- کادر فنی با ارزیابی سطح کیفی مسابقات و عملکرد ملی پوشدر مسابقات قهرمانی آسیا میتواند نسبت به برگزاری و یا عدم برگزاری مسابقات انتخابی تصمیم گیرینماید.

 

وزن ۹۲ کیلوگرم:

با توجه به اینکه در این وزن مدالجهانی در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود:

 

۱- کادر فنیبرای انتخاب ملی پوش این وزن (در صورت برگزاری مسابقات جهانی اوزان غیر المپیک) موارد زیر را درنظر گرفته است:

- قهرمان کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در صورتکسب مدال طلا ملی پوش این وزن خواهد شد.

- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا، فرد منتخب از طریق برگزاری مسابقات جام تختی و یا اعزام به یکتورنمنت بین المللی خارجی و یا انتخابی درون اردویی با حضور نفرات برتر این وزن، انتخاب خواهد شد.

تبصره:در صورتی که کامران قاسم پور در وزن ۹۷ کیلوگرم موفق به پوشیدن دوبنده تیم ملینشد، این شانس را دارد که در یک رقابت انتخابی (اعزام به تورنمنت و یا مسابقه انتخابی) با نفر برتر این وزن حاضر شده و فرد برتر ملی پوش این وزن خواهد بود.

 

 وزن ۹۷ کیلوگرم:

با توجه به اینکه در این وزن مدالجهانی و سهمیه المپیک در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، شرایط به صورت زیر خواهد بود:

۱- با توجه به عدم سهمیه در وزن ۹۷ کیلوگرم، کادرفنی موارد زیر را درنظر گرفته است:

 

- نفراول قهرمانی کشور اولین گزینه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و یا گزینشیالمپیک خواهد بود.

- نفر دوم و نفرات سوم مشترک، با توجه به عملکردفنی و شرایط آمادگی، دومین گزینه برای حضور دررقابت‌های قهرمانی آسیا و یا گزینشیالمپیک خواهند بود.

- در صورتی که کادر فنی به جمع بندی لازم در مورد نفراتمدنظر نرسید، کشتی گیران موارد ۱ و ۲ به یک تورنمنت بین المللی اعزام و فرد منتخببرای حضور در مسابقات ذکر شده با توجه به عملکرد فنی و نظر کادر فنی مشخص خواهدشد.

اگر دراین وزن کشتی گیر منتخب بتواندسهمیه المپیک را کسب نماید و کشتی گیر اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال شود باتوجه به سطح کیفی این مسابقات کادر فنی میتواند کشتی گیر اعزامی به مسابقات المپیکرا انتخاب و یا نسبت به انجا م یک تورنمنتو یا انتخابی اقدام نماید.

 

 

وزن ۱۲۵ کیلوگرم:

با توجه به کسب مدال طلای امیرحسینزارع در جهانی ۲۰۲۳ و از آنجاییکه بالاترین امتیاز در چرخه انتخابی متعلق به ایشانمی باشد چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:

۱- امیرحسینزارع از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.

۲- کادر فنیموارد زیر را درنظر گرفته است:

 

- نفر اول قهرمانی کشور همراه با امیرحسین زارع به یکتورنمنت بین المللی اعزام و در صورتیکه امیرحسین زارع در تورنمنت فوق نتیجه بهتریکسب نماید ملی پوش ایران در مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس می‌باشد.

- تنها درصورتیکه امیر حسین زارع در تورنمنت فوق در مسابقهرودر رو مغلوب قهرمان کشور شود و قهرمان کشور مدال طلای آسیا کسب نماید در آن صورتیک تورنمنت بین المللی یا انتخابی تعیین می‌گردد.

- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت‌های قهرمانیآسیا صاحب عنوانی غیراز قهرمانی شود، امیر حسین زارع برای المپیک ۲۰۲۴ پاریسانتخاب میگردد.

 

 

 

ماده دهم:

(رعایت نظم و انضباط اردویی)

 

۱- رعایت نظم و انضباط و مسائل اخلاقی در اردو‌ها، کشتیگیرانی که این موارد را رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمریناتندارند، تصمیم گیری لازم بعمل می‌آید و قطعا این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتیگیران برای حضور در رقابت‌های پیش رو را دارد.

۲- حضورکشتی گیران در چرخه‌ی انتخابی تیم ملی به منزله پذیرش آن است و اگر طبق مفاد چرخه، از گردونه رقابت خارج شوند حق اعتراض نخواهند داشت.

۳- هرگونهاعتراض به اجرای چرخه از سوی کشتی گیر، صرفا باید از سوی هیئت کشتی مربوطه بهفدراسیون به صورت مکتوب داده شود و فدراسیون پیگیری و اطلاع رسانی لازم را انجامخواهد داد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته