دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
20 مهر 1402 - 11:52
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

طوفان الاقصی هیمنه رژیم صهیونیستی را در هم شکست

طوفان الاقصی هیمنه رژیم صهیونیستی را در هم شکست
امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی گفت: عملیات «طوفان الاقصی» ضربه و کار بسیار بزرگ و با عظمتی بود که هیمنه رژیم صهیونیستی را در هم شکست.
کد خبر : 872859

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، موضع گیری امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در رابطه با وقایع اخیر منطقه و عملیات مقتدرانه طوفان االقصی مجاهدان فلسطینی در جلسه شرح و تفسیر صحیفه سجادیه در مجموعه فرهنگی سرچشمه) یادمان شهدای هفتم تیر:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

این موفقیت کم نظیر بلکه بینظیر که در منطقه مقاومت با همت جوانان مجاهد فلسطین به حمداهلل شکل گرفت و مشمول نصرت الهی شد عملیات طوفان االقصی بر همه شما عزیزان انشااهلل مبارک باشه بر همه امت اسلامی و جبهه مقاومت اتفاق خیلی اتفاق بزرگی هست خیلی طول میکشه تا اهل فن بخواهند جوانب گوناگون این حادثه بزرگ را تحلیل کنند یعنی در تاریخ مبارزات ملت فلسطین این یک نقطه عطف است بلکه در تاریخ منطقه در جریان مبارزه با رژیم صهیونیستی و مقابله با این رژیم خبیث منحوس پلید این یک اتفاق متفرد و کامالً منحصر به فرد است از نظر تحقیر رژیم صهیونیستی، از نظر لطمه به حیثیت آن‌ها، لطمه به قدرت آن‌ها.

لطمه به ابروی نداشته آن‌ها، یعنی خالصه در سطح بین‌الملل آن‌ها را وارد یک عالم جدیدی کرد میشود و میشه گفت یک نقطه عطف که شاید بشود اینگونه گفت که تقسیم میشود از این به بعد وضعیت منطقه و مبارزه با رژیم صهیونیستی به قبل از طوفان الاقصی و بعد از طوفان االقصی، عملیات به این وسعت با این خصوصیات آن هم از غزه یعنی درست منطق‌های که کامالً تحت اشراف همه جوره رژیم صهیونیستی غزه یک زندان بزرگ است کاملًا در محاصره است از آنجا این اتفاق سازماندهی بشود برنامه‌ریزی شود خود این بدبخت‌ها همه متحیرند که این چی شد.

چگونه ممکن است همچین چیزی که کار برسد تا آنجا که عالوه بر این همه باالخره خسارتی که به آن‌ها وارد شد این تعداد زیادی که کشته دادند و اسیری که داده شد بی سابقه است این همه مناطقی از آن‌ها تصرف شود که نیروی فلسطینی بتواند وارد شود و آن شهرک‌ها را اشغال کند شهرک‌هایی که میدانید همه از پادگان است یعنی اینکه میگویند شهرک‌های صهیونیست نشین همه به منزله پادگان است خانوادههایشان همه مجهز هستند مسلح هستند و هر از چند گاهی به هر مناسبتی حمله میکنند دیدید دیگر فلسطینی‌ها را میکشند اسیر میگیرند خیلی آدم‌های پلیدی در این شهرک‌ها زندگی میکنند اسمشان شهرک است این‌ها در واقع مرکز صهیونیست‌های تبهکار است شما تصور کنید این جریان مقاومت فلسطین بتواند وارد شود اینجا که اصالً برای آن‌ها یک کابوس بزرگ است و از این طرف غیر قابل تصور مگر میشود وارد شهرک‌های این‌ها شد.

گاهی یک نفر عملیات انتحاری وارد می‌شد یک چند نفر از این‌ها مجروح میشدند و بعضی از آن‌ها به جهنم واصل میشدند یک فتحی محسوب میشد کسی بتواند وارد این منطقه اشغالی و منطقه اسرائیلی شود همچین چیزی آیا ممکن است الحمدلله که شد و وارد شدند و این ضربه را زدند کار خیلی کار بزرگی بود استحضار هم دارید که پیشگیرانه هم بوده است که خود رژیم صهیونیست آماده شده بود هراز چندگاهی وارد شوند مکرر که وارد میشوند دیدید تا حاال مکرر وارد میشوند عملیات سنگین غزه هم یک منطقه مخصوصاً منطقه متراکمی از نظر جمعیت است این دفه الغربی منطقه باریکی به اصطالح غزه جمعیت متراکم که منطقه بسیار کوچک و کشیده شده و در محاصره کامل زمینی و دریایی هراز چندگاهی این را به عنوان نقطه ضعف حساب میکنه رژیم صهیونیستی وارد میشود و عملیات انجام میدهد حمله میکند عده زیادی از زن و بچه و خانواده‌ها را میکشد خانه‌هایشان را خراب میکند یک دفعه اعالم آتش بس میکند و برمیگردد این روش آن‌ها است.

سالهاست برگردید به عقب دیگر دائماً این‌ها در فواصلی چنین کار‌هایی را انجام میدهند و این بار در واقع مقاومت فلسطین پیشگیرانه وارد شده است یعنی از آن کاری که آن‌ها دست داشتند ولو آن‌ها عملیات میکردند بنا داشتند که یک ضربه جدی به مقاومت بزنند خود غافلگیر شدند الحمدهلل و به لطف خدای متعال پاشیده به
هم وضعشان این عملیات هم که دارند انجام میدهند بمباران میکنند کاری است که سال‌های قبل هر از چند گاهی انجام میدادند حاال بهانه کردن در پاسخ به عملیات مقاومت انجام میدهند، اما این کار دائمی آن‌ها در زندگی خباثت آلودشان بوده است به هر تقدیر شرایط خاصی است در منطقه نشانه بزرگی است از سازماندهی
متفاوت جبهه مقاومت این است از فرماندهی، از لجستیک، از پشتیبانیهایش، از فناوریهایش، چه فناوری‌هایی منتقل شده داخل غزه که همان جا موشک تولید میکند این‌ها را که وارد نمیکنند امکان ورود این‌ها وجود ندارد منطقه بسته است کامالً این جوان‌ها رسیدن این فناوری به دستشان رسیده است.

خدا رحمت کند حاج قاسم عزیزمان را آقا فرمودند: حاج قاسم دست این‌ها را پر کرده است بله الحمداهلل خودشان آنجا تولید میکنند و همانجا این طوفان را برپا کردند و دنیا را به شگفتی درآوردند بگذریم نیاز به بحث‌های زیادی دارد و از کنار قصه سطحی نگذرید کار، کار بزرگی بوده من به شما عرض کنم معادالت منطقه ژئوپلوتیک جغرافیای سیاسی منطقه با این عملیات کالً متحول شد شما وارد عالم جدید دارید میشوید حتی تاثیر شگفت انگیزی در جغرافیای سیاسی جهان دارد نه فقط منطقه حاال شما ببینید اروپایی‌ها چطور متحیر هستند.

بدبخت آمریکا است این وسط که حاال میخواهد به وسیله این رژیم صهیونیستی پلید منافع خودش را در منطقه حفاظت کند حال همه باید جمع شوند این سگ زنجیر‌های را که به این بدبختی مبتال شده است حفاظت کنند دیگر خودش هم نمیتواند نگه دارد چطور میخواهد از منافع آن‌ها حفاظت کند خالصه خیلی تاثیردارد در منطقه انشااهلل خدا ثبات قدم به نیرو‌های مقاومت بدهد به کارشان با قدرت بتوانند ادامه دهند البته این طراحی‌ها، طراحی‌های خاصی است که این‌ها این ضربه را زدند یا کار‌های تکمیلی دارند و منافع فراوانی که انشاالله خدای متعال از این مقاومت از این حماس‌های که این‌ها آفریده‌اند انشااهلل روزی اشان کنند بتوانند قدم‌های بعدی را در مسیر عزت الهی بردارند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته