دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

متوسط تأخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۹۵ دقیقه رسید

متوسط تأخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۹۵ دقیقه رسید
طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، مرداد ۱۴۰۲، ۲۵ درصد پرواز‌های خروجی تأخیر داشتند و متوسط زمان تأخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۹۵ دقیقه رسید.
کد خبر : 872748

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با چند روز تاخیر نسبت به ماه‌های گذشته، گزارش پرواز‌های ماه مرداد را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، کل پرواز‌های فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد افزایش، اعزام و پذیرش مسافر چهار درصد و ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد کاهش داشته است.

پرواز‌های داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد، اعزام و پذیرش مسافر پنج درصد و ارسال و پذیرش بار و پست شش درصد کاهش داشته است. پرواز‌های بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۵ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۱۰ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست شش درصد افزایش داشته است.

کل پرواز‌های فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست چهار درصد، اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۲ درصد کاهش داشته است. پرواز‌های داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست سه درصد، اعزام و پذیرش مسافر چهار درصد وارسال و پذیرش بار و پست هشت درصدکاهش داشته است. پرواز‌های بین‌المللی نیز نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱۳ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۱۳ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۴ درصد کاهش داشته است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پرواز‌ها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، تبریز، اصفهان، بندرعباس، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده است. از این میزان حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پرواز‌های بین‌المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام شده است.

تاخیر پرواز

در مردادماه ۱۴۰۲، پرواز‌های داخلی ۹۰ درصد از کل نشست و برخاست پرواز‌های مسافری را اختصاص داده‌اند که حدود ۸۹ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۷۸ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود.

مسیر مهرآباد به مشهد با تعداد ۸۸۶ پرواز، پرترددترین مسیر در پرواز‌های داخلی بوده و بیشترین مسافر در مسیر مشهد به مهرآباد بوده است. در میان پرواز‌های بین‌المللی هم مسیر مشهد به نجف با تعداد ۲۴۹ پرواز، پرترددترین مسیر در پرواز‌های بین‌المللی بوده و بیشترین مسافر در مسیر نجف به مشهد بوده است

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۳ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در مردادماه سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۳ هزار و ۱۵۴ پرواز انجام داده‌اند و ۳۲۵۱ پرواز با تاخیر‌های بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پرواز‌های خروجی تاخیردار، ۳۰۸ هزار و ۷۷۱ دقیقه معادل ۵۱۴۶ ساعت و ۲۱۴ روز بوده که ۲۵ درصد پرواز‌ها را شامل می‌شود؛ در حالی‌که در تیرماه ۲۸ درصد پرواز‌ها تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند.


تاخیر پرواز

متوسط زمان تاخیر پرواز‌های تاخیردار در مردادماه به ۹۵ دقیقه رسیده است؛ در حالی‌که متوسط زمان تاخیر پرواز‌های تاخیردار در تیرماه ماه ۱۰۷ دقیقه بود و این حاکی از کاهش ۱۲ درصدی نسبت به ماه گذشته است. در این میان ایرلاین‌های ایرتور با ۱۳۸، فلای‌پرشیا با ۱۲۷، کیش‌ایر با ۱۲۶، آسمان با ۱۱۸، ایران‌ایر با ۱۱۱ و چابهارایر با ۱۰۶ دقیقه، متوسط تاخیرهایشان بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ شرکت‌های هواپیمایی اروان و توس‌ایر با ۷۵ و ۶۷ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی یزدایر و آساجت به‌ترتیب با یک و دو درصد در پرواز‌های برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تاخیرات را دارند؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی یزدایر و آساجت بهترین عملکرد را داشته‌اند.

همچنین نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی چابهارایر و اروان به ترتیب با ۱۵ و ۸ درصد افزایش بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی معراج و کیش‌ایر به ترتیب با ۳۴ و ۲۳ درصد کاهش در پرواز‌های برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پرواز‌های تاخیردار را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی معراج و کیش‌ایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته است.

در بخش پرواز‌های باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی زاگرس و معراج با ۷۴ و ۶۹ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی یزدایر، توس‌ایر و پویاایر با صفر، صفر و دو درصد در کل پرواز‌های دارای مجوز، کمترین درصد پرواز‌های باطل شده را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی یزدایر، توس‌ایر و پویا ایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته