جمعه  16  خرداد  1399
يكشنبه , 17 فروردین 1399 ساعت 16:12

منابع خارجی - The Atlantic

داوطلبان

در شرایطی که تعداد زیادی از افراد نیازهای زیادی دارند ، داوطلبان در سراسر جهان قدم می گذارند تا هدیه دهند ، تا وقت ، مهارت ، مطالب و موارد دیگر خود را اهدا کنند. برای رفع کمبودهای مردم در خانه، ماسک و سایر تجهیزات محافظتی شخصی را تهیه می کنند. برای تغذیه افراد نیازمند ، مردم در کارگاه‌های مواد غذایی و خیریه کار می کنند. مردم برای آسیب پذیرترها اقدام به خرید و برای جلوگیری از شیوع ویروس ، ضد عفونی کننده های بهداشتی تولید و توزیع می کنند. مردم برای کمک به همسایگان خود در اوقات سختی ، امکانات ، پول ، غذا ، و حتی خون خود را اهدا می کنند.