دوشنبه  11  فروردین  1399
جمعه , 11 بهمن 1398 ساعت 12:21

منابع خارجی

رقابت جهانی در مهار کرونا ویروس

دولت‌های خارجی در حال تخلیه شهروندان خود هستند ، مسافرتها مختل شده است و همزمان با گسترش سریع ویروس کورنا، همانند کشور چین درگیر قرنطینه هستند. و کشورهای جهان به نوعی در حال مقابله و مهار این ویروس خطرناک شده‌اند.