چهارشنبه  07  خرداد  1399
چهارشنبه , 30 بهمن 1398 ساعت 12:55

وحید خدادادی

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم داریوش امان کی و متهمان دیگر

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم داریوش امان کی و متهمان دیگر که در پرونده معروف به بانک سرمایه دست داشتند به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.