دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
کد خبر : 900920
20 اسفند 1402 - 10:10

نعمتیان: 60 سال تدریس در دانشگاه تا کشف بیماری اسکوپریس در ایران

جواد نعمتیان متخصص پاتوبیولوژی و کاشف بیماری اسکوپریس در ایران می گوید: تا زمانی که دانشگاه و دانشجویان به من نیاز دارند و تا زمانی که سر پا باشم به تدریس ادامه خواهم داد؛ چراکه تدریس برای من مثل نماز خواندن است.
ارسال نظر
هلدینگ شایسته