شنبه  16  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

آزمون صلاحیت بالینی کارورزان دانشکده‌های پزشکی برگزار شد

جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 17:31
نوزدهمین دوره آزمون کشوری صلاحیت بالینی کارورزان دانشکده های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در 11 واحد دانشگاهی با حضور ۲۸۷ نفر آزمون دهنده و تحت نظارت نمايندگان معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، نوزدهمین دوره آزمون کشوری صلاحیت بالینی کارورزان دانشکده‌های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با دانشگاه‌‌های علوم پزشکیکشور در 11 واحد دانشگاهی با حضور ۲۸۷ نفر آزمون دهنده و تحت نظارت نمايندگان معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

این آزمون در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و واحدهای دانشگاهی نجف آباد، مشهد، شاهرود، اردبيل، تبريز، ساری، قم، کازرون، يزد و زاهدان برگزار شد و دانشجويان واحدهای مذکور و نيز دانشجويان واحدهای تنکابن (محل برگزاری: واحد ساری) و قشم (محل برگزاری: واحد زاهدان) در اين آزمون شرکت کردند.

انتهای پیام/4118/

http://ana.ir/i/379496
تغییر زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

تغییر زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

تغییر اکوسیستم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به سمت دانشگاه نخبه پرور

تغییر اکوسیستم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به سمت دانشگاه نخبه پرور

هاب «تفکر طراحی» افتتاح شد

هاب «تفکر طراحی» افتتاح شد

نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان برگزار شد

نوزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی پزشکان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی پزشکان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی برگزار شد

اعلام زمان و محل‌های برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دکتری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

اعلام زمان و محل‌های برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دکتری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کازرونی برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کازرونی برگزار شد