دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
کد خبر : 166984
29 اسفند 1395 - 12:24
امیر صادقیان

نوید آمدن بهار

بنابر سنت قدیمی ایرانیان عمو نوروز و حاجی فیروز در ایام نزدیک مانده به سال نو ، با خواندن اشعار بهاری ، نوید آمدن و نزدیک شدن بهار را به مردم شهر می‌دهند و لبخند را به روی لبان مردم می‌نشانند.ارسال نظر
هلدینگ شایسته