چهارشنبه  07  اسفند  1398
دوشنبه , 25 آذر 1398 ساعت 15:31

وحید خدادادی

اردوی تیم ملی قایقرانی بانوان و آقایان

اردوی تیم ملی قایقرانی آب های آرام بانوان به مربیگری مهسا مجللی،روئینگ بانوان به مربیگری سولماز عباسی و تیم ملی آب های آرام مردان در دریاچه آزادی برگزار شد.