پنجشنبه  08  خرداد  1399
شنبه , 02 شهریور 1398 ساعت 15:01

عکاس: محمد قربانی - ایده پرداز: محسن رضایی

دنیای فامیلی من

چه کسی می‌تواند دنیای واقعی معلولان جسمی و ذهنی حاصل از ازدواج فامیلی را به تصویر بکشاند !؟ جز نگاه صادقانه و بدون غریزه خودشان. مجموعه عکس دنیای فامیلی من حاصل ایده محسن رضایی و ثبت تصاویر بدون دخالت ایده‌پرداز توسط یکی از معلولان ذهنی آسیب دیده از ازدواج فامیلی است محمد یکی از معلولان ذهنی است که با یک برادر و سه خواهر معلول ذهنی خود در یکی از روستاهای محروم شهرستان مراوه تپه واقع در استان گلستان زندگی می‌کند.