چهارشنبه  07  اسفند  1398
شنبه , 05 مرداد 1398 ساعت 09:13

علی حدادی اصل

پاییز نارس

در میانه فصل تابستان قرار داریم و در این روزها، گرما به اوج خود رسیده و تاثیر خود را بر طبیعت هم گذاشته است. تابستانی که سبزی برگ‌ها را باید به ذهن تداعی کننده باشد حالا با افزایش دما و التهاب زمین و البته کم آبی، درختان و گیاهان را هم به چالش کشانده. تا حدی که همتای فصل پاییز، برگ زرد بر درخت و زمین دیده می‌شود و گویی که شاهد یک فصل پاییز نارس هستیم.