سه شنبه  19  فروردین  1399
يكشنبه , 03 فروردین 1399 ساعت 16:23

حدادی‌اصل | سجادی

خیابان‌های آرام

با فراگیر شدن ویروس کرونا و رشد نموداری آن در روزهای ابتدایی سال و تعطیلات نوروزی، مردم شهر تهران در خانه‌های خود مانده، به قرنطینه خانگی روی آورده و به خلوتی شهر کمک بسزایی کرده‌اند. خیابان‌هایی که در روزهای معمول همواره با ترافیک همراه بوده حال به خیابان‌های آرام تبدیل شده‌اند.