چهارشنبه  07  خرداد  1399
پنجشنبه , 03 بهمن 1398 ساعت 15:43

سعید سجادی

نمایشگاه بین‌المللی آسانسور و تجهیزات وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز بکار کرد.