سه شنبه  08  بهمن  1398
چهارشنبه , 20 شهریور 1398 ساعت 15:53

عمید فراهی

گفتگوی اختصاصی آنا با سفیر روسیه در تهران

گفتگوی اختصاصی لوان جاکاریان سفیر روسیه در تهران با خبرگزاری آنا در محل سفارت روسیه انجام شد.