چهارشنبه  30  بهمن  1398
سه شنبه , 19 شهریور 1398 ساعت 14:19

وحید خدادادی

مراسم عزاداری عاشورای حسینی در حسینیه سادات اخوی

حسینیه سادات اخوی یکی از قدیمی‌ترین تکایای تهران است. این حسینیه را حاج سید ابراهیم تقوی در محله اودلاجان و در زمان قاجار بنا کرده است. از آنجایی که به حاج سید ابراهیم تقوی «اخوی» می‌گفته این تکیه به «سادات اخوی» شهرت پیدا می‌کند.