دوشنبه  05  خرداد  1399
دوشنبه , 18 شهریور 1398 ساعت 02:01

علی احمدوند

مراسم مشعل گردانی در دولت آباد

مراسم مشعل گردانی در دولت آباد هر ساله در شبهای هشتم، نهم و دهم ماه محرم توسط نجفی‎های مقیم تهران در محله دولت آباد با حضور عزادارانی حسینی برگزار می شود.