جمعه  29  شهریور  1398
يكشنبه , 19 خرداد 1398 ساعت 14:28

دریافتی

رونمایی سامانه پدافند هوایی پیشرفته 15 خرداد

سامانه پدافند هوایی پیشرفته 15 خرداد با حضور سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی رونمائی و تحویل این نیرو شد.