دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

بیماری اسکوپریس

جواد نعمتیان متخصص پاتوبیولوژی و کاشف بیماری اسکوپریس در ایران می گوید: تا زمانی که دانشگاه و دانشجویان به من نیاز دارند و تا زمانی که سر پا باشم به تدریس ادامه خواهم داد؛ چراکه تدریس برای من مثل نماز خواندن است.
کد خبر: ۹۰۰۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

از ۶۰ سال تدریس در دانشگاه تا کشف بیماری اسکوپریس در ایران
نگاهی کوتاه به زندگی نخستین استاد پاتوبیولوژی دانشگاه آزاد؛

از ۶۰ سال تدریس در دانشگاه تا کشف بیماری اسکوپریس در ایران

کاشف بیماری اسکوپریس در ایران می‌گوید تا زمانی که دانشگاه و دانشجویان به من نیاز دارند و تا زمانی که سر پا باشم به تدریس ادامه خواهم داد؛ چراکه تدریس برای من مثل نماز خواندن است.
کد خبر: ۸۹۵۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
عصر پیشرفت بیشتر
نوع جدیدی از فناوری تشخیص حرکت نزدیک ابداع شد
از طریق برقراری ارتباط با پلک‌زدن؛
نوع جدیدی از فناوری تشخیص حرکت نزدیک ابداع شد
پرطرفدار