دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

نازنین فاطمه عیدیان

کسب مدال نقره توسط دونده ۴۰۰متر بامانع بانوان
دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا

کسب مدال نقره توسط دونده ۴۰۰متر بامانع بانوان

نازنین فاطمه عیدیان نماینده کشورمان در جایگاه دوم رقابت ماده ۴۰۰ متر با مانع مسابقات دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا ایستاد.
کد خبر: ۸۵۰۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار