دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

علی اکبر موسوی موحدی

اثربخشی نامه‌های رهبری به دانشجویان غرب با گسترش مرزهای دانش
موسوی‌موحد در گفت‌وگو با آنا تأکید کرد؛

اثربخشی نامه‌های رهبری به دانشجویان غرب با گسترش مرزهای دانش

استاد ممتاز دانشگاه تهران گفت: گسترش مرز‌های دانش در حوزه علوم پایه عامل اساسی در نشان دادن تفکر جامعه شرقی مسلمانان و ایرانی‌ها به غرب است.
کد خبر: ۹۱۶۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

نخستین مسئله در تحقق مرجعیت علمی کشف تجهیزات دست اول علم است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با آنا:

نخستین مسئله در تحقق مرجعیت علمی کشف تجهیزات دست اول علم است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: نخستین مسئله مرجعیت علمی کشف تجهیزات دست اول مباحث علمی و رجوع دیگران به آن است و ارتقای مرجعیت علمی نیازمند تربیت نیروی انسانی از نظر شخصیتی و توجه خاص به ملی بودن فرد و تجهیزات پیشرفته برای دستیابی به علم است.
کد خبر: ۸۷۸۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

ارزش افزوده تولید محصولات باید از طریق علم صورت بگیرد
پژوهشگر ممتاز کشور در گفت‌وگو با آنا؛

ارزش افزوده تولید محصولات باید از طریق علم صورت بگیرد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ارزش افزوده تولید محصولات باید از طریق چرخه علم باشد تا علاوه بر ایرانی‌ها سایر کشور‌های جهان هم راغب مصرف باشند.
کد خبر: ۸۴۲۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۳

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر