دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

یونس موسی

یک نشریه معتبر انگلیس 3 بازیکن برتر میدان با ایران را انتخاب کرد.
کد خبر: ۸۱۷۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

نظر شما
وضعیت علوم پایه در ایران؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار