دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

صندوق صنعت دفاع

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت دفاعی با حضور جانشین وزیر دفاع و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری افتتاح شد.
کد خبر: ۶۶۷۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

نظر شما
وضعیت علوم پایه در ایران؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار