پنجشنبه  21  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

مبلغ وام‌های دانشجویی نیم‌سال دوم98-99 اعلام شد+جدول

سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 12:57
صندوق رفاه دانشجویان طی بخشنامه‌ای مبلغ وام‌های شهریه نیم‌سال دوم98-99 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه صنفی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، ثبت‌نام وام‌های ضروری، مسکن، ودیعه مسکن، زیارت، ازدواج و...، شهریه، ضروری ویژه دکتری و وام شهریه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از امروز پانزدهم بهمن ماه سال جاری آغاز شده است.

اولویت پرداخت وام با لیست‌هایی است که فرایند ثبت نام تا تایید را زودتر سپری کرده باشند بنابراین اهتمام بر پرداخت وام تا پایان اسفندماه سال ۹۸ چه دانشگاه‌هایی است که لیست خود را حداکثر تا تاریخ دهم اسفندماه ارسال کرده باشند تا بر اساس منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان در اولویت پرداخت وام قرار گیرند.

سامانه دانشجویی برای ثبت تقاضای دانشجویان از تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال جاری تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است و کلیه متقاضیان نسبت به ثبت تقاضای خود فقط در سامانه دانشجویی باید اقدام کنند. هم‌چنین جهت تسریع در امر پرداخت انواع وام‌ها لیست‌های متناظر به تعداد سه لیست توسط معاونت دانشجویی باید تایید و ارسال شود.

با توجه به ضرورت اعتبارسنجی اطلاعات هویتی دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم باید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با قید فوریت نسبت به روز رسانی ارتباط سامانه آموزشی خود با درگاه تبادل اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کنند‌.

در زمان ثبت اطلاعات سند تعهد در پرونده دانشجو در سامانه فاز ۲ ضروری است مشخصات زمان از سامانه ثبت احوال نیز استعلام شود و ترتیبی اتخاذ شود که تصاویر اسناد و تعهد فاقد کیفیت ناخوانا را نیز به روز رسانی کنند.

مبالغ مصوب سال تحصیلی 99-98
ردیف نام وام ضوابط پرداخت مبلغ مصوب سال 99-98 (ماهیانه) مبلغ نیمسال اول مبلغ نیمسال دوم
1 تحصیلی

مجرد کاردانی

مجرد کارشناسی

مجرد کارشناسی ناپیوسته

مجرد کارشناسی پیوسته

مجرد دکتری

متأهل کاردانی

متأهل کارشناسی

متأهل کارشناسی ناپیوسته

متأهل کارشناسی پیوسته

متأهل دکتری

 

90 هزار تومان

90 هزار تومان

یک صد هزار تومان

110 هزار تومان

125 هزار تومان

115 هزار تومان

115 هزار تومان

125 هزار تومان

150 هزار تومان

175 هزار تومان

 

405 هزار تومان

405  هزار تومان

405  هزار تومان

495  هزار تومان

562 هزار و 500 تومان

517 هزار و 500 تومان

517 هزار و 500 تومان 

562 هزار و 500 تومان

675 هزار تومان 

787 هزار و 500 تومان

405 هزار تومان

405  هزار تومان

500 هزار تومان 

550 هزار تومان

625 هزار تومان

575 هزار تومان

 575 هزار تومان 

625 هزار تومان

750 هزار تومان

875 هزار تومان

2 مسکن

مجرد (تهران)

مجرد (6شهر بزرگ)

مجرد (سایر شهرها)

متأهل (تهران)

متأهل (6شهر بزرگ)

متأهل (سایر شهرها)

150 هزار تومان

125 هزار  تومان

یک صد هزار تومان 

250 هزار تومان

200 هزار تومان 

170 هزار تومان

675 هزار تومان

562هزار و 500 تومان

450 هزار تومان 

یک میلیون و 125 هزار تومان 

900 هزار تومان 

765 هزار تومان

750 هزار تومان 

625 هزار تومان 

500 هزار تومان

یک میلیون و 250 هزار تومان

یک میلیون تومان 

850 هزار تومان

3 ضروری 

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (یک میلیون تومان)

     
4

استعدادهای درخشان(ضروری ممتاز و نمونه)

استعدادهای درخشان(ضروری قهرمان ورزشی)

استعدادهای درخشان( تحصیلی ممتاز و نمونه)

ضروری  (خرید کتب درسی)

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق(حداکثر دو برابر مبلغ وام ضروری)

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق(حداکثر دو برابر مبلغ وام ضروری)

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق(حداکثر دو برابر مبلغ وام ضروری)

کارشناسی ارشد (500 هزار تومان) و دکتری تخصصی غیربورسیه (800هزار تومان)

 

 

5 ضروری مبتکر

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق( 2 میلیون تومان)

     
6 ضروری روشندل

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی (2میلیون تومان)

تحصیلات تکمیلی(3میلیون تومان)

     
7 حوادث غیرمترقبه روزانه کلیه مقاطع (دو میلیون تومان)      
8 ودیعه مسکن - ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانی

تهران- کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی( 5 میلیون تومان)

تهران- تحصیلات تکمیلی (10 میلیون تومان)

شش شهر بزرگ- کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی (4 میلیون تومان) 

شش شهر بزرگ- تحصیلات تکمیلی (8 میلیون تومان) 

سایر شهرها- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی (3 میلیون تومان)

سایر شهرها- تحصیلات تکمیلی (6 میلیون تومان)

     
9 ودیعه مسکن مجردی

تهران (2 میلیون و 500 هزار تومان)

6شهر بزرگ (2 میلیون تومان)

سایر شهرها ( یک میلیون و 500 هزار تومان)

     
10 تغذیه کلیه مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی (هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجو تعیین می شود)      
11 تحصیلی دانش هسته ای

مجرد کاردانی

مجرد کارشناسی

مجرد کارشناسی ناپیوسته

مجرد کارشناسی پیوسته

مجرد دکتری

متأهل کاردانی

متأهل کارشناسی

متأهل کارشناسی ناپیوسته

متأهل کارشناسی پیوسته

متأهل دکتری

150 هزار تومان

165 هزار تومان 

187هزار و 500 تومان

172 هزار و 500 تومان

187 هزار و 500 تومان 

225 هزار تومان 

262هزار و 500 تومان

675 هزار تومان 

742 هزار و 500 تومان 

843 هزار و 750 تومان 

776 هزار و 250 تومان 

843 هزار و 750 تومان

یک میلیون و 12 هزار و 500 تومان 

یک میلیون و 181هزار و 250 تومان

750 هزار تومان 

825 هزار تومان 

937 هزار تومان 

862 هزار و 500 تومان

937 هزار و 500 تومان

یک میلیون و 125 هزار تومان 

یک میلیون و 312هزار و 500 تومان 

12 ضروری دانش هسته ای 

کارشناسی (  یک میلیون و 500 هزار تومان)

کارشناسی ارشد (یک میلیون و 500 هزار تومان)

دکترای تخصصی (یک میلیون و تومان)

     
13 مسکن دانش هسته ای

مجرد (تهران)

مجرد (6 شهر بزرگ)

مجرد (سایز شهرها)

متأهل (تهران)

متأهل ( تهران)

متأهل (6 شهر بزرگ)

متأهل ( سایر شهرها)

225 هزار تومان 

187 هزار و 500 تومان 

150 هزار تومان 

375 هزار تومان 

300 هزار تومان 

255 هزار تومان

یک میلیون و 12 هزار و 500 تومان 

843 هزار و 750 تومان 

675 هزار تومان

یک میلیون و 687 هزار و 500 تومان 

یک میلیون و 350 هزار تومان 

یک میلیون و 147 هزار و 500 تومان

 یک میلیون و 125 هزار تومان 

937 هزار و 500 تومان 

750 هزار تومان 

یک میلیون و 875 هزار تومان 

یک میلیون 500 هزار تومان 

یک میلیون و 275 هزار تومان

14 زیارت عتبات عالیات کشور عراق

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق )مجرد( اعزام از طریق ستاد عتبات (یک میلیون تومان)

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق )متأهل( اعزام از طریق ستاد عتبات (یک میلیون و 500 هزار تومان) 

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق اعزام از طریقی غیر از ستاد عتبات(700 هزار تومان)

     
15 ازدواج  کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (دو میلیون تومان)      
16 شهریه (دانشگاه های دولتی)

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته (750 هزار تومان)

کارشناسی ارشد ناپیوسته (یک میلیون و 500 هزار تومان) 

کارشناسی ارشد پیوسته ( یک میلیون تومان)

دکترای حرفه ای (یک میلیون و 500 هزار تومان) 

دکتری تخصصی پیوسته (750 هزار تومان)

دکتری تخصصی ناپیوسته (سه میلیون و 500 هزار تومان) 

     
17 شهریه غیرانتفاعی

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته(750 هزار تومان)

کارشناسی ارشد ناپیوسته (یک میلیون و 500 هزار تومان) 

کارشناسی ارشد پیوسته (یک میلیون  تومان) 

دکتری تخصصی ناپیوسته (سه میلیون و 500 هزار تومان) 

     
18 شهریه دانشگاه آزاد اسلامی (بانک قرض الحسنه مهر ایران)

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته(750 هزار تومان)

کارشناسی ارشد ناپیوسته (یک میلیون و 500 هزار تومان) 

کارشناسی ارشد پیوسته (یک میلیون و 500 هزار  تومان) 

دکتری تخصصی ناپیوسته (سه میلیون و 500 هزار تومان) 

     
19 شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی (بانک قرض‌الحسنه مهر ایران)

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته(750 هزار تومان)

کارشناسی ارشد ناپیوسته (یک میلیون و 500 هزار تومان) 

     
20 ویژه دکتری (روزانه)

تحصیلی ویژه دکتری(بانک توسعه تعاون، هر سه ماه یکبار 700 هزار تومان پرداخت می‌شود)

تحصیلی ویژه دکتری (هر سه ماه یکبار 600 هزار تومان پرداخت می شود )

ضروری ویژه دکتری ( سه میلیون تومان)

     

انتهای پیام/4084/

http://ana.ir/i/469811
نحو بازپرداخت وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

نحو بازپرداخت وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

وام تحصیلی نیمسال دوم سال 98-99 به حساب دانشجویان متقاضی واریز شد

وام تحصیلی نیمسال دوم سال 98-99 به حساب دانشجویان متقاضی واریز شد

وثایق فعالان اقتصادی دریافت کننده تسهیلات تا ۱۰۰میلیون آزادمی‌شود

وثایق فعالان اقتصادی دریافت کننده تسهیلات تا ۱۰۰میلیون آزادمی‌شود

بی‌توجهی صندوق رفاه دانشجویان به مصوبه مجلس شورای اسلامی/ ابهام در تخصیص اعتبار صندوق به دانشجویان

بی‌توجهی صندوق رفاه دانشجویان به مصوبه مجلس شورای اسلامی/ ابهام در تخصیص اعتبار صندوق به دانشجویان

آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال دوم 98-99 صندوق رفاه دانشجویان

آغاز ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال دوم 98-99 صندوق رفاه دانشجویان

نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه/ تخفیف جریمه‌های وام‌های دانشجویی

نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه/ تخفیف جریمه‌های وام‌های دانشجویی

افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان خارجی صحت ندارد/ از آقای سجادی بپرسید این خبر را از کجا آورده است!

افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان خارجی صحت ندارد/ از آقای سجادی بپرسید این خبر را از کجا آورده است!

15/11/1398 02:05:27 ب.ظ
اینم از جدول تایپ کردنتون. نظیر به نظیر بند 1 رو با مبلغ چطوری وصل میکنید؟ خط کش میذارید رو صفحه مانیتور یا با خودکار بهم وصل میکنید؟ کامل مرخصید